Cursuri de formare profesională a şomerilor


Agenţia Naţională pentru Ocupa­rea Forţei de Muncă derulează, în luna iunie 2013, 192 programe de for­mare profesională pentru un număr de 3.957 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi agenţia municipiului Bucureşti. Judeţele în care se vor or­ga­niza cele mai multe cursuri, cu nu­măr mare de participanţi, sunt: Dolj (238 persoane), Hunedoara (238 per­soane), Braşov (168 persoane), Neamţ (155 persoane), Iaşi (150 per­soane). În Râmnic Vâlcea se vor orga­niza patru cursuri. Pentru cei inte­r­e­saţi, programul oferă specializări pre­cum: inspector resurse umane (28 lo­curi), bucătar (28 locuri), mecanic auto (20 locuri), lucrător în comerţ (40 lo­curi), a câte două grupe. Pentru info­r­maţii suplimentare vă puteţi adresa punctul AJOFM Vâlcea de pe strada Dacia, numărul 8.