Cum arată cea mai recentă radiografie a CET Govora?


Din analiza principalilor indicatori realizați în perioada martie – aprilie 2017 comparativ cu aceeași 2016, rezultă următoarele: Veniturile totale realizate în perioada analizată sunt în sumă de 71.499,9 mii lei, mai mici cu 4.301,51 mii lei decât veniturile realizate în aceeași perioadă din anul 2016, respectiv 75.801,4 mii lei, din care veniturile din activitatea de bază sunt în sumă de 68.010,6 mii lei cu 15.097 mii lei mai mari decât veniturile din activitatea de bază realizate în perioada similară anterioara. Creșterea veniturilor din activitatea de bază, este determinată de creșterea prețurilor de facturare, precum și de creșterea producției livrate în perioada 01.03.2017-30.04.2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016.
Producția de energie electrică în perioada analizată înregistrează o majorare cu 7.976 Mwh, valoric creșterea fiind de 7.206,2 mii lei. Producția de abur industrial valoric înregistrează o majorare cu 7.125 mii lei, din care CSR Soda România un plus de 5.660,2 mii lei, iar OLTCHIM un plus de 1.464,8 mii lei.
Veniturile din vânzări de mărfuri înregistrează o reducere față de perioada similară anterioară cu 10.045,7 mii lei, aceasta neinfluențând rezultatul operațional, respectiv rezultatul net al societății, datorită faptului că aceste venituri reprezintă refacturări de mărfuri; pe total an, din activitatea de comercializare mărfuri, cumpărare (cheltuieli cu mărfurile ) și refacturare (venituri din mărfuri) rezultatul este pozitiv.
Cheltuielile totale înregistrate în perioada martie – aprilie 2017 sunt în sumă de 59.254,7 mii lei, mai mici cu 13.088,4 mii lei decât perioada anterioară. Cheltuielile cu personalul realizate în perioada analizată sunt mai mici cu 4.887 mii lei, în condițiile aplicării măsurilor de concediere colectivă în anul 2016, respectiv reducerii numărului de persoane de la 2342 număr mediu în martie 2016 la 1927 persoane, în aprilie 2017. Cheltuielile cu mărfurile au scăzut în anul 2017 comparativ cu aceeași perioadă 2016, când s-a cumpărat energie electrică pentru acoperirea contractului de livrare încheiat cu SC OLTCHIM SA.
La capitolul «alte cheltuieli de exploatare» se înregistrează o majorare față de perioada similară anterioară cu 5.252,8 mii lei, datorită înregistrării pe cheltuieli cu provizioanele a emisiilor de CO2 aferente consumului de combustibil din perioada martie – aprilie 2017.
Rezultatul înregistrat în perioada martie – aprilie 2017, profit în sumă de 12.245,2 mii lei este superior rezultatului realizat în perioada martie – aprilie 2016, profit în sumă de 3.458,3 mii.
Energia electrică livrată în luna martie 2017 a fost de 48.219,53 MWh la un cost de 192,62 lei/MWh și vândută la un preț de înregistrare de 280,67 lei/MWh, din care bonusul de cogenerare a fost de 4.488.334,09 lei raportat la o cantitate purtătoare de 29.255,209 MWh adică 153,42 lei/MWh.
Energia electrică livrată în luna aprilie 2017 a fost de 46.787,50 MWh la un cost de 169,21 lei/MWh și vândută la un preț de înregistrare de 270,89 lei/MWh, din care bonusul de cogenerare a fost de 3.981.416,69 lei raportat la o cantitate purtătoare de 28.442,60 MWh adică 153,42 lei/MWh.
Energia termică (abur industrial) produsă și livrată în luna martie 2017 a fost de 134.885 Gcal la un cost de 112,27 lei/Gcal și vândută la un preț de înregistrare de 108,92 lei/Gcal. Energia termică (abur industrial) produsă și livrată în luna aprilie 2017 a fost de 136.203 Gcal la un cost de 96,17 lei/Gcal și vândută la un preț de înregistrare de 109,38 lei/Gcal.
Cheltuielile de exploatare a cărbunelui inclusiv transportul au scăzut în perioada analizată de la 27.071,98 mii lei, pentru o producție de 355 mii tone la 24.097,47 mii lei la o producție de 360 mii tone. Costul mediu/tona de cărbune în perioada martie – aprilie 2016 este de 76,26 lei/tonă față de 66,94 lei/tonă în perioada martie – aprilie 2017.
Finanțarea plăților efectuate, în cursul lunii aprilie 2017, în valoare de 34.203.010 lei s-a realizat din încasările înregistrate pe parcursul lunii, în valoare de 36.796.805 lei. La finalul lunii, s-a înregistrat un excedent de numerar de 2.593.795 lei.
În categoria alte plăți, este inclusă și plata către Euro Insol SPRL a sumei de 181.784,00 lei, reprezentând onorariul administrator judiciar aferent perioadei 09.01.2017 – 08.03.2017, respectiv două luni (20.000,00 euro/luna X 2 X 4.5446 lei/euro).