Atenție! Iată ce trebuie să conțină dosarele bolnavilor de cancer


Supravegherea activă a terapiilor specifice oncologice, conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 449/28.04.2010, se efectuează de către Comisia de experți a CNAS pentru implementarea programului de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice. Comisia respectivă emite decizii de aprobare/respingere a efectuării examinării/CT în urma analizei dosarelor pacienților. Dosarele bolnavilor se depun la sediul CAS Vâlcea și conțin următoarele documente: referat de justificare (în original) completat de medicul curant oncolog/hematolog și avizat de coordonatorul de program de la nivelul spitalului; copia actului de identitate; consimțământul pacientului; investigațiile care susțin diagnosticul și evoluția bolii, precum și rezultatul examinării anterioare, dacă este cazul. „Dosarele incomplete vor fi respinse de drept, întreaga responsabilitate revenind, în exclusivitate, medicului curant în evidența cărora se află pacienții. Comisia de experți a CNAS analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare dosarele depuse și emite decizii de aprobare/respingere a efectuării explorării. Decizia va fi comunicată pacientului de către CAS Vâlcea după primirea unei copii a acesteia de la Comisia CNAS”, a  declarat Alin Voiculeț, președinte-director CAS Vâlcea. Următorul pas: programarea pacientului la furnizor și efectuarea examinării. Acesta are obligația de a duce rezultatul, în original și copie, medicului curant oncolog/hematolog care a întocmit referatul.