Anual, 15-20 de intervenții chirurgicale sunt finanțate de primarul Ion Sandu


Consilierii locali din Perișani și-au propus, de la bun început, aju­torarea, în limitele bugetului, a cazurilor grave ce necesită interven­ții chirurgicale, dar familiile sunt ne­vo­iașe. Anual, aproximativ 20 de fa­milii nevo­iașe din Perișani, ce au ne­voie de spitalizare și trata­ment me­dical de urgență, primesc ajutor fi­nan­ciar din partea Consiliului Local din comună. „Prima per­soa­nă la care apelează o persoană cu probleme este pri­ma­rul. Multe dintre inter­ven­țiile chirurgicale efectuate la familii din zona noastră s-au făcut cu spri­jinul con­si­lie­rilor locali. Este nevoie de documente care să justifice pro­blema. În mod normal, ajutorul a fost între 500 și 1.500 lei”, a precizat Ion Sandu, alesul local din Perișani.
Ajutorul se acordă conform re­glementărilor Legii 215/2001, ce atestă atribuțiile CL și ale primarului, dar să fie între limite minime și maxime, cu condiția ca-n dosar să existe efectuată și ancheta socială.