Vineri, CONSILIUL JUDEȚEAN APROBĂ Parteneriatul pentru Baza balneoclimaterică de tratament de la Ocnele Mari


Aleșii județului au ședință, vineri dimineață, pentru a dezbate și aproba procesul–verbal al ședinței extraordinare a C.J. Vâlcea din data de 7 mai 2021, Raportul privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii IPJ Vâlcea,  Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Vâlcea, pentru perioada 2020-2023, Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Vâlcea și UAT Orașul Ocnele Mari pentru realizarea proiectului „Baza balneoclimaterică de tratament-Ocnele Mari”, Proiectul de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea C.J. Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale C.J. Vâlcea, precum și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2021, Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societății PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2021, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Vâlcea, pe anul 2021, Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor C.A. al RAJDP Vâlcea, pe anul 2021, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației C.J. Vâlcea către ADI „APA VALCEA”, pentru anul 2021, Proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea evitării acumulării de stocuri și pentru modificarea clauzelor contractuale pentru asigurarea posibilității redistribuirii produselor contractate, în cadrul Programului pentru școli al României și nedistribuite, în situația suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, din Județul Vâlcea, în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a DGASPC Vâlcea, Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin C.J. Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin C.L. al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere, Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin C.J. Vâlcea cu Comuna Costești, Județul Vâlcea, prin C.L. al Comunei Costești, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere, Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin C.J. Vâlcea cu Orașul Horezu, Județul Vâlcea, prin C.L. al Orașului Horezu, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere, Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin C.J. Vâlcea cu Comuna Dăești, Județul Vâlcea, prin C.L. al Comunei Dăești, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica nr. 1 Băbeni, fără personalitate juridica, în structura DGASPC Vâlcea, cu sediul în orașul Băbeni, Calea lui Traian nr.161, județul Vâlcea, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică nr. 2 Băbeni, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Vâlcea, cu sediul în orașul Băbeni Calea lui Traian nr. 128, județul Vâlcea, Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea C.J. Vâlcea nr. 109 din 21.04.2021,  Proiect de hotărâre de modificare a Anexei privind Lista indicatorilor proiectului „Întărirea capacității SJU Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140457, aprobata prin Hotărârea C.J. Vâlcea nr. 74 din 31 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, Diverse.

Un sfert de milion pentru dosarul Centrului de la Ocnele Mari

Legislativul județului va aproba alocarea unei sume de 250.000 lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice la realizarea studiilor: expertiza tehnică a clădirii, studii DALI și studii conexe.  Ținta finală a acestui proiect este continuarea și finalizarea unei construcții edificate pe 13.10 metri pătrați.

Radiografia luptei cu COVID

Statistica IPJ Vâlcea pusă la dispoziția legislativului arată că, în perioada 16.03 – 31.12.2020, valoarea celor 14.260 amenzi a fost de 11.214. 232 lei, o medie zilnică de 49 contravenții. Poliția a verificat  276. 021 persoane pentru respectarea carantinei și izolării iar 19. 684 controale au fost desfășurate la diverși agenți economici. La finele anului 2020, IPJ Vâlcea avea un deficit de personal de  109 cadre, adică 10, 46%. Poate acesta ar fi și motivul pentru care numai două sancțiuni disciplinare, la nivel de mustrare scrisă,  au fost  consemnate în 2020.