ANPCDEFP organizează Săptămâna Europeană a Tineretului


Agenţia Naţională pentru Programe Comu­ni­tare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profe­sio­nale (ANPCDEFP) va organiza, în perioada 15-21 mai, a V-a ediţie a Săptămânii Europene a Tine­re­tului (SET), eveniment ce are loc simultan în toate cele 31 de state participante la programul euro­pean “Tineret în Acţiune”. Potrivit unui comunicat de presă al ANPCDEFP, peste 40 de organizaţii neguvernamentale, instituţii şi grupuri informale de tineri din 25 de judeţe ale ţării şi-au înscris eve­ni­mentele în calendarul oficial al Săptămânii Euro­pene a Tineretului. Aproximativ 100 de eve­ni­mente se vor derula în toată ţara. Programul in­clu­de dezbateri, cursuri de formare, conferinţe, ate­­liere de educaţie nonformală şi voluntariat, pre­­zentări, flashmob-uri, photovoice, acţiuni de infor­­mare, piese de teatru, activităţi de ecolo­gi­zare, proiecţii de film. Astăzi, 16 mai, ANPCDEFP va organiza eve­nimentul de lansare a Săptămânii Europene a Ti­ne­­retului: Sinergie – Mobilitate – Vo­lun­tariat în pro­­­gra­mele educaţionale europene” care urmăreşte promovarea conceptelor cheie din cadrul iniţiativei eu­ropene strategice “Tineretul în Miş­care”. ANPCDEFP va organiza vineri, 20 mai, în cola­bo­rare cu organizaţii neguvernamentale din Bucu­reşti Ziua Educaţiei Nonformale – zi în ca­drul căreia publicul va putea face cunoştinţă cu metode de învăţare precum teatrul forum, ani­ma­ţia stradală, biblioteca vie, teatrul de umbre, pho­to­voice, animaţia socio-educativă. Peste 500 de eveni­men­te vor avea loc, la nivel european, cu ocazia Săp­tă­mânii Europene a Tineretului. Co­mi­sia Europea­nă organizează, cu această ocazie, la Bruxelles şi Antwerp, o serie de dezbateri şi activităţi adresate ti­nerilor, cu accent pe iniţiativa “Tineretul în Miş­care” şi pe Serviciul European de Voluntariat. La aceste evenimente vor participa şi două voluntare din cadrul Asociaţiei ART Fusion, asociaţie ce a avut proiecte finanţate prin Tineret în Acţiune – Serviciul European de Voluntariat.