Activitate intensă la Apavil S.A. „Centru Vest”


APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 31 mai – 6 iunie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satul Tâlvaci, comuna Mihăești – satul Gurișoara, comuna Bunești – satele Teiușu și Brozbești; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Dosul Râului; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus; conductă PEHD Dn 160: orașul Horezu – strada Urșani; conductă OL 40: orașul Băbeni – strada Unirii. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea și comuna Nicolae Bălcescu – satul Ciorăști.
La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au efectuat operații de desfundat, decolmatat și spălat rețea de canalizare, cămine și racorduri pe o lungime de 250 de metri în orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
• s-a deblocat pompa de nămol din cadrul Stației de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satul Bogdănești;
• s-au efectuat probe de presiune pe rețeaua nouă de apă din orașul Băbeni – strada Petrolului;
• s-a desfundat rețeaua de canalizare menajeră din comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Bălceasca;
• s-au repoziționat conducta de aducțiune și conducta de distribuție din comuna Vaideeni – satul Izvoru Rece;
• s-a verificat buna funcționare a instalației de pompare în bazinele de omogenizare din cadrul Stației de epurare Coastele Cernei din comuna Pietrari;
• s-a înlocuit pompa de nămol defectă din cadrul Stației de epurare din orașul Horezu;
• s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Bălceasca;
• s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
• s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
• au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
• s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.