Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA – centrul exploatare Râmnicu Vâlcea în perioada17-23 februarie 2024


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17-23 februarie 2024 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea și localitățile limitrofe, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe: rețeaua PEHD Dn 160mm pe strada I. C. Brătianu – PT6; branșament PEHD D32mm pe strada Constantin Brâncuși nr. 7 – Grădinița nr. 2; strada Calea lui Traian nr. 95 – Dăești; branșament PEHD Dn 25mm pe strada Uțeștilor; branșament PEHD Dn 32mm pe strada Fețeni; branșament PEHD Dn 25mm pe strada Uzinei.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada I.C. Brătianu, strada Nicolae Iancovescu, zona Ostroveni – locuințe sociale, strada Posada.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Goranu, Râureni, Morilor, Arinilor, Parc Industrial.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • au fost curățate, mecanizat și manual, stațiile de pompare ape uzate: Goranu, Budești, Râureni, Dăești, Morilor și Arinilor;
 • au fost curățate stațiile de pompe de la Parcul Industrial;
 • s-au curățat căminele de canalizare menajeră pe b-dul Tineretului – Bl. A11, A13 și Aleea Garoafelor – Bl. C22;
 • a fost curățată rețeaua de canalizare și căminele menajere (manual și mecanizat) și s-a înlocuit un tronson de canalizare pe strada Lucian Blaga;
 • s-au curățat chesoanele la Ștrandul Ostroveni și chesonul SP2 – strada Arinilor, precum și pompele chesonului de pe Bulevardul Dem Rădulescu;
 • s-au executat săpături manuale și mecanice (sondaje) pentru localizarea pierderii de apă potabilă pe rețeaua PEHD Dn 160mm pe strada I. C. Brătianu – PT6;
 • s-a verificat căminul de vane pe rețeaua OL Ø100, strada Regina Maria, Bl C6;
 • a fost întregită rețeaua de apă potabilă care alimentează stația de pompare Barza;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemul de alimentare cu apă, precum și parametrii punctelor de clorinare în satele Bercioiu, Barza, Racovița și Ruda, precum și comunele Muereasca și Golești, orașul Oc. Mari și cartier Fețeni;
 • s-au executat sondaje pentru identificarea pierderilor de apă potabilă pe rețeaua PEHD Dn 63mm, pe strada Arhitect Nicolae Lupu;
 • au fost demarate lucrările pentru confecționarea suportului și a grinzii de susținere în vederea montării unei pompe noi pe strada Dacia – pasaj; s-a efectuat montajul pompei de 30kw fiind necesare lucrări de fixare în beton a suportului metalic de susținere a pompei și fixarea în perete a grinzii de susținere a macaralei pentru manevrarea pompei;
 • s-au efectuat lucrări de igienizare a zonei de protecție sanitară la stația de pompare de pe strada Albinei, aflată în conservare;
 • au fost ridicate la cota carosabilului cutia de protecție hidrant și cutia de protecție vană la Bl. A64, Ostroveni și pe strada Posada.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Cerna, toată zona (vidanjare zilnică); Colonie Nuci – strada Spicului nr. 2, Aleea Nuci – baraca 34; strada Nicolae Iorga – Bl. A26, scările C, D și E, Bl. A27/1, sc. B și sc. C, Bl. A24/3, sc. B, Bl A25, sc. B; strada Gral Magheru – Bl. A și Bl. B, Bl. S3, scările E, F și G, Bl. S1, scările A, B, C, D, E și F; Aleea Panseluțelor – Bl. C32, sc. C; zona Nord – Bl.77, sc. B și căminul din fața fântânii pe strada Matei Basarab; zona 1Mai – Bl. 1, sc. A și sc. B; strada Matache Temelie – Bl. 72, sc. B și sc. C; strada Caporal Dumitru Mărăcine nr.1; Colonie – Școala Profesională; strada Crinilor nr. 9, între Bl. R15 și Bl. R16, Bl. R13, sc. C; Aleea Bradului – Bl. C11, sc. A; strada Ion Referendaru – Bl. I2, sc. A și sc. B; strada Marin Preda – Bl. A28/2, sc. A; Aleea Melodiei nr.4 – Bl. N9, sc. C; Bulevardul Pandurilor – Bl. A6, sc. A, Bl. B9, sc. B și sc. C; Bl. B11, sc. A și sc. B, Bl. A7, sc. B; strada Decebal – Bl. F5-6, sc. A; strada Marin Sorescu – Bl. A38/3, sc. C și sc. D.

124 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 124 apometre, dintre care 108 verificate și înlocuite și 16 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 16 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 24 avize tehnice și șapte avize de amplasament.