59 ani de istorie: La mulți ani, Ciech Soda! La mulți ani, sodiști!


• Uzinele Sodice Govora au început producţia în data de 7 noiembrie 1959, devenind în scurt timp cel mai mare producător de sodă din Europa

În 7 noiembrie 1959, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, nr.2558, Combinatul de Produse Sodice Govora devenea cel mai mare producător de produse sodice din Europa. Lucrările de construcții și montaj au început la data de 15 iunie 1954, iar punerea în funcțiune a Uzinei de Sodă nr.2 (Calcinată I, Var I) a avut loc în anul 1959, la o capacitate de 90.000 tone/an-sodă calcinată.
Istoria USG amintește că în anul 1960, se pornea secția Caustică I, la o capacitate de 40.000 tone/an-sodă caustică. Patru ani mai târziu, s-a pus în funcțiune o instalație de fabricare a silicatului de sodiu solid, cu o capacitate de 5.000 tone/an, capacitate ce a fost mărită în trei etape succesive, ea atingând, în cele din urmă, 20.400 tone/an-silicat de sodiu solid.
În 1968, intra în funcțiune o primă dezvoltare de capacitate la Uzina de Sodă nr.2, la 330.000 tone/an-carbonat de sodiu brut, iar, în anul 1971, o a doua dezvoltare de capacitate, la 479.300 tone/an-carbonat de sodiu brut, din care 370.800 tone/an-sodă calcinată ușoară și 77.500 tone/an-sodă caustică.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniștrii a Republicii Socialiste România, nr.1020 / 1970, Combinatul de Produse Sodice Govora se extinde prin înființarea Uzinei de Sodă nr.3 (Calcinată II, Var II și Caustică II), care este pusă în funcțiune în anul 1974, cu o linie de fabricație, la o capacitate de 80.000 tone/an-sodă calcinată ușoară, iar, mai târziu, în februarie 1975, s-a pus în funcțiune și linia de fabricație pentru soda caustică, la o capacitate de 80.000 tone/an.
Din 1975, se pornește a doua linie de fabricație cu o capacitate de 200.000 tone/an-sodă calcinată ușoară, astfel încât capacitatea totală a Uzinei de Sodă nr.3 (Calcinată II, Var II și Caustică II) devine: 400.000 tone/an-carbonat de sodiu brut, respectiv 280.000 tone/an-sodă calcinată ușoară și 80.000 tone/an-sodă caustică.
În cursul anului 1976, a demarat realizarea unei instalații de fabricație a sodei calcinată grea, prin procedeu mecanic, la Uzina de Sodă nr.2, cu o capacitate de 150.000 tone/an-sodă calcinată grea, iar, în anul 1980, s-a mai pus în funcțiune o capacitate de 150.000 tone/an-sodă calcinată grea la Uzina de Sodă nr.3.
În toamna anului 1977, s-a pus în funcțiune o instalație pentru fabricarea sitelor moleculare, folosite în industria petrochimică, cu o capacitate de 600 tone/an.
În vara anului 1983, s-a pus în funcțiune a doua instalație de producere a sitelor moleculare, cu o capacitate de 400 tone/an.
În anul 1990, conform Hotărârii Guvernului României nr.1200, s-a constituit societatea comercială pe acțiuni, denumită S.C. Uzinele Sodice Govora S.A., prin preluarea integrală a patrimoniului ,,Combinatului de Produse Sodice Govora”.
În anul 1994, s-a pus în funcțiune o instalație de producere sulfură de sodiu, cu o capacitate de 5.000 tone/an. Începând cu anul 1991, s-a trecut la diversificarea producției, introducându-se în fabricație noi produse și intermediari, ca: bicarbonat de sodiu și detergenți marca ,,SONEGO”.
În anul 1997, s-a pus în funcțiune instalația de producere și ambalare automată a detergenților marca ,,ARIS”, licență italiană ,,Ballestra”, cu o capacitate de 20.000 tone/an.
În anul 1999, la secția Calcinată II s-a pus în funcțiune o instalație de fabricație sodă calcinată monohidrat, cu o capacitate de 240.000 tone/an-sodă calcinată densă monohidrat.
În luna ianuarie 2006, s-a pus în funcțiune, în cadrul Secției Calcinată II, calcinatorul cu abur „DKT” nr.1, cu o capacitate de producție de 300 tone/zi-sodă calcinată ușoară.
Începând cu 5 decembrie 2006, acționarul majoritar al societății este „Grupul Ciech” din Polonia, iar, din data de 23 martie 2007, noul nume este Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A. urmând ca din anul 2015 noul nume să fie Ciech Soda România S.A. Din luna octombrie 2007, au început lucrările de dezafectare și demolare a capacităților de producție neproductive (scoase din funcțiune): Caustică I, Caustică II, Var I și Calcinată I.
Modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție demarează în ritm accelerat, începând cu anul 2008, în secția Calcinată II, unde s-a pus în funcțiune calcinatorul cu abur ,,DKT” nr.2, cu o capacitate de 300 tone/zi-sodă calcinată ușoară, iar, în luna mai a anului 2009, s-a pus în funcțiune și calcinatorul cu abur ,,DKT” nr.3, cu o capacitate de 600 tone/zi-sodă calcinată ușoară.
La mulți ani, sodiști!