27 de ani de la trecerea în neființă a muzicianului Gabriel Chaborschi


Gabriel Chaborschi s-a născut în anul 1924, luna august, ziua 30, în Cărbunești, județul Gorj. A urmat cursurile școlii primare și liceul în Craiova, unde a învățat vioara și violoncelul. A decedat pe data de 24 mai, în anul 1990.
În perioada 1938-1944, a făcut parte din societatea corală și orchestra simfonică „Cântarea Olteniei”, dirijată de George Petrescu, George Pascu și Constantin Nina.
În anul 1946, a înființat fanfara și orchestra de teatru a Fabricii de postav Buhuși și corul tineretului din Piatra Neamț. În anul 1948, a revenit la Craiova, ca profesor de muzică la Liceul „Frații Buzești” și apoi la Școala Normală. În anul 1954, a trecut la Școala de Arte din Craiova, implicându-se în munca de îndrumare a formațiilor muzicale din Craiova, în zonele Bechet și Novaci.
Între anii 1955 – 1958, a fost directorul Casei Creației Populare, unde a pregătit, printre altele, și spectacolul cu operetă „Vânzătorul de păsări”, pe care a dirijat-o alternativ cu Victor Popescu și cu maestrul Teodor Costin.
A venit la Râmnicu Vâlcea ca instructor metodist la Casa de Cultură, unde a înființat orchestra simfonică și a condus corul Căminului Cultural din comuna Păușești Măglași, care a obținut locul II la concursul „Sărbătoarea primăverii”. Ca profesor la Școala Normală, a pregătit fanfara elevilor și apoi fanfara copiilor la Clubul Elevilor din Râmnicu Vâlcea (în prezent Palatul Copiilor). A inițiat formarea colectivului de operetă „Crai Nou” și a pus bazele operetei „Mam-zell Nituche”, unde a avut conducerea muzicală, iar spectacolul a fost distins cu titlul de laureat și premiul I pe țară la cel de-al IX-lea concurs din anul 1969. A lucrat la Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Vâlcea ca dirijor, a fost un pasionat culegător de folclor muzical, ocupându-se de cântecul popular.
Gabriel Chaborschi a fost profesor de muzică la Colegiul „Alexandru Lahovari”, unde a înființat corul mixt, cor pe voci egale, grupul vocal și orchestra semisimfonică cu care a obținut locul I la concursurile școlare organizate pe regiune. A activat ca profesor la Școala nr. 5, unde a înființat orchestra semisimfonică și de cameră, grupul vocal în anul 1965. În aceeași perioadă, a format corul de cartier „Gheorghe Doja” și corul Intreprinderii „6 martie”.
În anul 1973, cu sprijinul Fanfarei Garnizoanei Râmnicu Vâlcea, Chaborschi a înființat fanfara elevilor de la Liceul pedagogic, fiind ajutat de Constantin Nechez și de profesorul Constantin Andrei. Ca și colaborator, l-a avut pe profesorul Gheorghe Soana.
În domeniul creației muzicale a compus lucrări corale mixte, prelucrări folclorice, coruri bărbătești, orchestrații pentru patru operete și două tablouri „Ciuleandra” și „Alunelul”, executate de orchestra Colegiului „Alexandru Lahovari”.
Pentru meritele culturale și muzicale, Chaborschi a fost decorat cu Medalia Muncii, clasa a II-a și Meritul Cultural, clasa a III-a.