219 contracte încheiate de CAS cu medicii de familie


casa_sanatate2• statistică valabilă anul trecut • 8,63% bugetul asistenței medicale primare
 

Managerul Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea, Alin Voiculeț, a prezent, în cadrul întrunirii Colegiului Prefectural, situația economică a unității pe anul trecut. Astfel, în 2012, în ceea ce privește asistența medicală primară, au fost încheiate 219 contracte cu medicii de familie din județ: 124 cu medicii din mediul rural și 95 cu cei din mediul urban. De asemenea, pentru acordarea îngrijirilor medicale de urgență, în afara programului, au fost organizate trei centre de permanență unde activează 20 de medici, decontarea serviciilor făcându-se din sume alocate de Ministerul Sănătății prin transfer la CNAS. Bugetul destinat asistenţei medicale primare a reprezentat 8,63% din bugetul total pentru “materiale şi prestări de servicii medicale cu caracter medical” alocat CAS Vâlcea pentru anul 2012.

2,89% bugetul asistenței medicale ambulatorie

În ceea ce privește asistența medicală ambulatorie, anul trecut, au fost încheiate 85 de contracte din care 20 în asistență medicală ambulatorie pentru specialități clinice, 12 în specialități paraclinice  (laboratoare, radiologie, RMN, CT)  şi 53 contracte în asistenţa medicală stomatologică. Bugetul alocat de CNAS prin fila de buget, pentru asistenţă medicală ambulatorie, a fost de 7.589 mii lei, care reprezintă 2,89% din bugetul total pentru “materiale şi prestări de servicii medicale cu caracter medical” alocat CAS Vâlcea.

16 contracte cu medicina de recuperare

Pentru asistenţa medicală de recuperare, medicină fizică şi balneologie, în anul 2012,  au fost încheiate 16 contracte, din care: 11 contracte cu ambulatoriile de specialitate din cadrul societăţilor de turism balnear şi recuperare (2 din oraşul Călimăneşti, 7 din Băile Olăneşti, 2 din Băile Govora); 2 contracte cu ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor şi 3 contracte cu un cabinet medical individual înregistrat conform OUG 124/1998. Bugetul alocat de CNAS prin fila de buget, pentru asistenţa medicală de recuperare, medicină fizică şi balneologie, a fost de 5.900 mii lei, reprezentând 2,21% din bugetul total alocat CAS Vâlcea în anul trecut. Tot anul trecut, serviciile de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar au fost asigurate de Serviciul de Ambulanţă Vâlcea şi un furnizor privat, bugetul alocat fiind în sumă de 12.902 mii lei (din care 12.806 mii lei valoare contract încheiat cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vâlcea şi 96 mii lei valoare contract încheiat cu societatea privată, ceea ce a reprezentat 4,82% din bugetul total alocat CAS Vâlcea.

1.589 de vâlceni au beneficiat de dispozitive medicale

Pentru asistenţa medicală spitalicească, în anul 2012, au fost încheiate 10 contracte cu furnizori de servicii spitaliceşti din județ (6 spitale de subordonare locală, 4 spitale cu capital privat – spital cardio­logie Călimăneşti, spital boli cronice Bărbăteşti, SC Rapitest Clinica SRL – spitalizare de zi, spital de recuperare de tip sanatorial Băile Olăneşti,).  Bu­getul alocat de CNAS prin fila de buget, pentru asistenţa medicală spitalicească a fost de 98.592 mii lei, reprezentând 36,86% din bugetul total alocat CAS Vâlcea pentru 2012.  Numărul de paturi pentru spitali­zare continuă din judeţul Vâlcea conform structurii organizatorice apro­ba­te sau avizate de Ministerul Sănătăţii este de 2.353 paturi, iar numărul de paturi contractate avut în vedere la stabilirea indicatorilor ce au făcut obiec­tul contractelor de furnizare de servicii medicale pentru 2012 a fost de 2.033 paturi. În cursul anului trecut au beneficiat de dispozitive medi­cale necesare corectării şi recuperării deficienţelor organice sau func­ţio­nale, un număr de 1.589 asigurați, valoarea acestora fiind de 2.242 mii lei. De asemenea, au fost încheiate un număr de 81 contracte (din care 56 contracte în mediul urban şi 25 de contracte în mediul rural) cu fur­nizori de servicii farmaceutice pentru 120 farmacii (din care 82 farmacii în mediul urban şi 38 farmacii în mediul rural). Creditele bugetare alocate pentru anul 2012 pentru “medicamente cu şi fără contribuţie personală” au fost în sumă de 85.245 mii lei, reprezentând 31,7% din bugetul total alocat CAS Vâlcea. Pentru decontarea serviciilor medicale de care au beneficiat asiguraţii români, pe teritoriul unor state membre UE, în baza regulamentelor europene, a fost utilizată suma de 962.896 lei.