Totul despre proiectul „Educație inițială pentru o viață sănătoasă”


Prin lansarea prezentului apel de propuneri de proiecte se încurajează: îmbunătățirea standardelor de pregătire profesională și a programei școlare, inclusiv revizuirea planurilor de învățământ; activitățile extracurriculare în ceea ce privește educația nonformală și informală, inclusiv acțiuni inovatoare; introducerea unor sesiuni specifice de formare care au ca tematică egalitatea de gen, egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectul pentru diversitate; integrarea principiului dezvoltări durabile în instrumentele, metodologiile, procesele de predare, instruire și activitățile dezvoltate, în vederea creșterii gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu etc. Printre exemplele de activități și subactivități extracurriculare, inclusiv de acțiuni inovatoare, se numără: educația pentru sănătate (stil de viață sănătos, nutriție etc.); educația în vederea dezvoltării comportamentelor adecvate în situațiile de urgență; educație prin sport (atletism, baschet, gimnastica, tenis, înot, volei etc.) inclusiv organizare de concursuri școlare, pe modelul “Daciada”. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții/ partenerii eligibili sunt Ministerul Educației Naționale și Ministerul Tineretului și Sportului. Din grupul țintă eligibil fac parte: preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar, părinții și tutorii acestora, precum și personalul din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum în învățământul preuniversitar.

Posting....