Vâlcea, sărită de planurile pentru împădurirea de toamnă


padureDupă ce, în campania de primăvară, Regia Naționala a Pădurilor — ROMSILVA a regenerat pădurile din fondul forestier proprietate publică a sta­tului pe suprafață de 11.484 ha, pentru a realiza programul anual de 16.050 ha, în campania din această toamnă, se vor par­curge cu lucrări de regenerare a pădurilor o suprafață de 4.252 ha, din care: 2.433 ha prin regenerări naturale și 1.819 ha prin împăduriri. Dacă în cam­pa­nia de primă­vară lucrările de regenerare a pădurilor s-au realizat cu precădere în zonele de deal și de munte, în campania de toamnă se vor realiza lucrări, mai ales în zona de câm­pie, în silvostepă, în luncă și Delta Dunării. Cele mai mari suprafețe pe care Regia Națională a Pădurilor — Romsilva ur­mea­ză să regenereze pădurea în această toamnă se regăsesc în fondul forestier administrat de direcțiile silvice Tulcea — 629 ha, Dolj — 543 ha, Ialomița — 320 ha, Brăila — 289 ha, Călărași — 281 ha, Constanța — 277 ha. Pentru consolidarea plantațiilor execu­ta­te în anii anteriori, ,în această toamnă, se vor mai executa lucrări de completări pe su­pra­față de 169 ha și de refacere a cultu­rilor calamitate pe suprafață de 459 ha. În vederea executării lucrărilor de împă­duriri, de completări și de refacere a culturilor calamitate, în aceasta toamnă, se vor utiliza peste 6,5 milioane de puieți fores­tieri din speciile : stejar pedunculat — 750 mii, stejar brumăriu — 470 mii, plopi negri hibrizi — 750 mii, plop alb — 480 mii, frasin—300 mii, salcâm — 1 milion, salcie — 450 mii etc. Valoarea lucrărilor de împăduriri ce se vor executa, în această toamnă, va fi de cir­ca 21 milioane lei și va fi suportată din fon­dul de conservare și regenerare a pădurilor constituit de către regie. Pentru declanșarea lucrărilor de plantare, s-a așteptat producerea primelor brume consistente, pentru ca puieții forestieri să-și întrerupă starea de vegetație și să poată fi scoși din pepinierele silvice. Ieri, 11 noiembrie, s-au declanșat lucrări de împăduriri din această campanie de toamnă .