Ce este istoricul creditar și cum influențează decizia de a oferi un credit


Înainte de a oferi un credit, băncile efectuează o serie de verificări ale clientului. Această procedură este necesară pentru a evalua capacitatea de plată și fiabilitatea debitorului. De asemenea, verificarea preliminară va permite băncii să afle cu exactitate posibilitatea debitorului de a-și onora obligațiile contractuale.
O atenție mai deosebită în timpul verificării detaliate se acordă istoricului creditar. Istoricul creditar este un document, care demonstrează relația dintre viitorul client cu creditorii precedenți. În IC sunt afișate toate creditele și microîmprumuturile, pe care le-a deținut sau le deține în prezent debitorul.
Istoricul creditar arată de câte ori clientul a aplicat pentru credite, câte cereri i-au fost aprobate și care este rata refuzurilor. Tot aici se găsește informația despre achitări, regularitatea plăților lunare și, dacă i-au fost aplicate penalități.
Istoria creditară joacă un rol decisiv din cauza selectivității băncilor. Dacă a fost înregistrat cel puțin un credit cu istoric negativ (https://creditprime.ro/credit-cu-istoric-negativ/), atunci există o probabilitate mare de primi un refuz. Lucrurile stau mai simplu la OMF – Creditprime (https://creditprime.ro/despre-companie/contacte/) oferă asistență financiară clienților ce au avut credite cu istoric negativ.

Cum istoricul creditar influențează asupra deciziei

Pentru majoritatea instituțiilor bancare, istoricul creditar este un indicator cheie al fiabilității și a capacității de plată a debitorului. Pe lângă istoria creditară propriu-zisă, istoricul creditar cuprinde informații despre datorii, pe care le poate avea viitorul client, cum sunt amenzile rutiere neachitate, datorii la pensia alimentară, etc.
Un credit cu istoric negativ înseamnă că debitorul a admis acumularea plăților restante. Un astfel de IC ”pune punct” pe obținerea unei asistențe financiare de la o bancă. Pe de altă parte, băncile pot înainta condiții atât de dure, încât împrumutul va fi absolut neprofitabil pentru debitor.

Cum poate fi obținut un împrumut, având un credit cu istoric negativ

În ajutor ne vine compania de microfinanțare Creditprime https://creditprime.ro. OMF-ul va oferi un împrumut chiar dacă clientul a deținut un credit cu istoric negativ. Condiția de bază este de a avea un venit constant. Chiar și sursele neoficiale de venit sunt eligibile pentru această cerință.
Pentru a obține un împrumut având un credit cu istoric negativ, va trebui să prezentați un act de identitate și un cod de identificare. Acest lucru se poate face online prin completarea unui formular scurt de cerere de credit.