În Prundeni, la Ateneul Sătesc Zăvideni sesiune de comunicări și dezbateri științifice pe tema apărării naționale


Academia Oamenilor de Ştiinţă din România și Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere S.R.I. – Sucursala Vâlcea, în parte­neriat cu Primăria Prundeni, din județul Vâlcea, organizează cea de a III-a ediție a Sesiunii de Comu­nicări şi Dezbateri Ştiinţifice pe tema „ŞTIINŢA, ISTORIA, AR­MATA ȘI SERVICIILE SPECIALE ÎN APĂ­RAREA ROMÂNIEI” în perioada 12 – 14 iunie 2015. Sunt invitați pentru a susține comunicări profe­sori universitari și ofițeri superiori cu rezultate notabile în cercetarea științifică, între care: Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Col. (r) Prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Prof. univ. dr. Ilie Bădescu, Prof. univ. dr. Adina Berciu Drăghicescu, Dr. Florian Bichir General (r) Prof. dr. Mircea Chelaru, Col. (r) Prof. univ. dr. Ion Dragoman, Prof. dr. Horia Dumitrescu, Dr. Monica Ghiurco, Comandor Prof. dr. Olim­piu Glo­darenco, General (r) Conf. univ. dr. Ilie Gorjan, Prof. univ. dr. Corvin Lupu, Col. (r) Dr. Constantin Moşin­cat, Comandor Dr. Marian Moş­neagu, Col. (r) dr. ing. Anatol Mun­teanu, Comandor, Conf. univ. dr. Marius Nicoară, Prof. dr. Gh. Cons­tantin Nistoroiu, Col. (r) Dr. Ion Pe­trescu, Dr. Alba Popescu, Prof. univ. dr. George Potra, Prof. univ. dr. Nicolae Radu, Col. (r) Prof. univ. dr. ing. Marian Rizea, General Br. (r) Aurel Rogojan, General (r) Prof. dr. Emil Străinu, Col. (r) dr. Tiberiu Tă­nase, Col (r) Filip Teodorescu, Ge­ne­ral Br. (r) Prof. univ. dr. Cristian Tron­cotă, Dr. Liviu Ţăranu, C­o­misar, Lector univ. dr. Nicolae David Ungureanu – și alții.
Lucrările sesiunii de comunicări vor avea loc în comuna Prundeni, la Ateneul Sătesc Zăvideni. În program este cuprinsă, totodată, vizionarea filmului documentar „ROMÂNIA, HOTAR DE RĂSĂRIT AL EUROPEI”. În timpul lucrărilor sesiunii, va fi vernisată și expoziția cu tema „ISTORIA AVIAȚIEI RO­MÂNE ȘI TANCURILE FOLOSITE DE ARMATA ROMÂNĂ ÎN AL DOI­LEA RĂZBOI MONDIAL ȘI ÎN DE­CEMBRIE 1989”, în organizarea col (r) Valerică Vișan.
Vineri, 12.06.2015 celor care vor să participe la sesiunea de comunicări în localitatea Zăvideni, la Ateneul Sătesc, li se pune la dispoziție un autocar.
Autocarul va pleca la ora12.00, din fața Prefecturii Vâlcea, urmând a se întoarce la Rm. Vâlcea în jurul orei 19.00. Datele ne-au fost puse la dispoziție de Col. (rez) Grigore Pre­dișor, Președintele Asociaţiei Cadre­lor Militare în Rezervă şi în Re­tra­gere S.R.I. – Sucursala Vâlcea, principalul organizator al acestei manifestări științifice cu largi ecouri naționale.