După emoțiile elevilor, urmează EMOȚII PENTRU CADRELE DIDACTICE!


Miercuri, 14 iulie 2021, la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ. Examenul s-a desfășurat la 17 discipline. Au fost admiși la proba scrisă cei 128 de candidați (dintr-un total de 139 de candidați înscriși la începutul anului școlar), care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:
• efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;
• calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;
• media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).
Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși au fost:
• Limba română și literatura pentru copii și metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii (65 candidați);
• Educație fizică și sport (17 candidați);
• Limba și literatura română și matematică, metodica predării limbii și literaturii române/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar (15 candidați).
După ce elevii care au absolvit clasele a VIII-a și a XII-a au avut emoții înainte de a afla rezultatele la examenele naționale, acum emoții similare sunt încercate de cadrele didactice. Primele rezultate ale examenului de definitivat vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul www.definitivat.edu.ro. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 28 iulie 2021.
Biroul de informare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea