LUCIAN MARINESCU, lider sindical: „Întâlnirea de vineri cu premierul Ciucă poate decide multe, nu totul…”


Aproximativ 700 de membri ai FSLI Vâlcea au luat parte la greva de avertisment de miercuri
După cum vă anunțam și în edițiile anterioare, profesorii vâlceni au încetat și ei lucrul timp de două ore, între orele 11-13, miercuri, 19 ianuarie 2022. Un prim efect al acestui protest a fost programarea unei întâlniri cu premierul Ciucă, pentru vineri, 21 ianuarie 2022, de la orele 11.00.
A doua reacție este cea a ministerului, care, printr-un comunicat oficial, a transmis:
„În privința grevei de avertisment a angajaților din învățământul preuniversitar, desfășurată în data de 19 ianuarie, îmi exprim încrederea că profesorii, învățătorii și educatorii vor continua să pună în prim plan interesul copiilor, chiar dacă apreciem revendicările ca fiind pe deplin justificate. Recunoaștem și susținem dreptul cadrelor didactice la o salarizare motivantă, având în vedere atât importanța educației, cât și starea actuală a sistemului de învățământ, inclusiv din perspectiva salarizării, mai ales atunci când există prevederi legale în vigoare care dispun creșteri salariale, ce nu au putut fi acordate până acum din cauza lipsei resurselor.
Să nu uităm, însă, faptul că, în pofida constrângerilor impuse de obligația respectării deficitului bugetar asumat ca țară, în anul 2022 au fost alocate creșteri salariale de 4% în educație, ajungându-se la un total de 20% din creșterile salariale (în valoare de 32%) prevăzute de Legea 153/2017. În consecință, rămâne restantă obligația de creștere a salariilor în învățământ cu 12%.
În valoare absolută, bugetul Ministerului Educației destinat cheltuielilor de personal a crescut cu peste 1,1 miliarde lei, în raport cu execuția pe anul 2021: de la 20,4 miliarde lei la 21,5 miliarde lei.

După o stagnare la pragul de 6.111 lei/elev în anii 2020 și 2021, costul standard/elev destinat cheltuielilor salariale a crescut în anul 2022 la 6.386 lei/elev (+4,5%).  De asemenea, costul standard/elev destinat cheltuielilor materiale a crescut în anul 2022, în medie, cu 13,17%, creșterea fiind mai accentuată in mediul rural. La momentul rectificării bugetare, în condițiile creșterii încasărilor la bugetul de stat, se vor identifica soluții de acoperire a obligațiilor asumate.
Ministerul Educației este în legătură permanentă cu sindicatele reprezentative din învățământ și asumă un dialog transparent și deschis cu acestea în vederea adoptării unor măsuri adecvate cu privire la salarizarea personalului din sistem”.

Ce vor oamenii din spatele catedrelor?

1.Acordarea, de la începutul anului 2022, a salariilor de bază prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ (cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic);
2.Alocarea procentului de 6% din P.I.B. pentru finanțarea educației;
3.Adoptarea unei măsuri legislative de natură reparatorie, prin care întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de 01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale (începând cu 01.01.2019), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017;
4.Acordarea sporurilor pentru condițiile de muncă prevăzute de Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;
5.Plata orelor suplimentare pentru munca prestată de personalul didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă;
6.Suplimentarea numărului de posturi didactice auxiliare și nedidactice necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea în condiții cât mai bune.

Ce spune Lucian Marinescu?

Contactat telefonic, Lucian Marinescu (foto), reprezentantul FSLI Vâlcea a declarat că discuția de vineri cu premierul Ciucă nu este una decisivă:
„Cei 700 de dascăli vâlceni afiliați la federația noastră și care au protestat miercuri vreme de două ceasuri știu care sunt șansele noastre reale în această luptă…”.