Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, la Muzeul Satului


Florin-Epure• a cincea întrunire a comisiei se desfăşoară în Bujoreni • printre teme se va dezbate şi situaţia Bisericii de lemn din Brezoi

Astăzi, la Muzeul Satului din Bujoreni se întruneşte Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Po­trivit datelor furnizate de şeful Cul­turii vâlcene, Florin Epure, la ni­vel de judeţ au fost depuse şapte documentaţii, amintind aici: atelier pro­cesare lumânări, în ca­drul Arhiepis­copiei Râmnicului, rea­li­za­rea expertizei tehnice a Bisericii de lemn din Brezoi în baza pro­iec­tului de conservare-restaurare a picturii murale, crearea unui Centru de Informare şi Promovare Turis­tică în comuna Păuşeşti-Măglaşi. Con­form unui ordin al Ministerului Cul­turii şi Cultelor, din octombrie 2006, Comisia Zonală a Monumen­telor Istorice nr.5 are sediul şi secreta­ria­tul la Râmnicu Vâlcea, res­pectiv la Direcţia Judeţeană pen­tru Cultură şi Patrimoniul Naţional Cultural Vâl­cea. Această comisie prezidată de cunoscutul arhitect şi profesor universitar Aurel Ioan Botez are în componenţa sa judeţele Vâlcea, Argeş, Olt şi Te­leor­man, având ca atribuţii funda­men­tarea şi propu­nerea elemen­telor specifice stra­tegiei regionale privind protejarea monumentelor istorice, analize şi propuneri clasări şi declasări de monumente, propu­nere avize pentru lucrări la monu­mente istorice şi zone protejate.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized