Colţul liric (2)


LIDIA LAZU, poetă, artistă, strălucit animator cultural. S-a născut la 15 februarie 1953, în comuna Smârdioasa, sat Şoimu, judeţul Teleorman. Studii: Liceul în Alexandria, absolvit în 1972; Şcoala populară de Artă, Bucureşti, secţia Actorie, clasa prof. Cornelia Mănescu, absolvită în 1978. Funcţii multe, printre care: registrator medical la Salvarea din Alexandria, funcţionară la Metrou, apoi la Centrul de Perfecţionare din Industria Materialelor de Construcţie; operator calculator la Direcţia Topografică Militară; demisionată în 1999. Este căsătorită cu scriitorul Ion Lazu, un redutabil poet, romancier și jurnalist. Au un fiu, Andrei Laurențiu.

Debutul în revista România Literară – în februarie 1994 – cu un grupaj de poezii, fiind prezentată de Mircea Ciobanu. A colaborat frecvent, apoi, la revistele România literară, Luceafărul, Viaţa Românească, Poesis, Argeş, Cafeneaua literară, Meandre, Curierul literar și artistic (Vâlcea), Spaţii Culturale. Volume: Poezii de care uitasem (Editura Vinea, 1995); Continuarea cuvântului (Editura Vinea, 1999); Balansoarul umbrei (Editura Vinea, 2004); Cuvântul care stă să mă nască / The word poised to birth m (bilingv, Ed. Editura Vinea, 2008); În voia lumini (Editura Ideea Europeană, 2010): 101 poeme (Colecția Ideal, Editura Biodova, 2011). În antologii: Poezia pădurii (coordonator Radu Cârneci, Editura Orion, 1999); Spectre Lyrique. Antologie de la poesie roumaine contemporaine (coordonator Georges Astalos, Ed. Europa, 2000); Soarta firului de nisip (Biblioteca Argeş, 2007).

Referinţe critice: Florin Mihăilescu (Viaţa Românească), Anghel Ruda (Viaţa Românească), Radu Voinescu (Luceafărul), Gh. Grigurcu (România literară), Horia Gârbea (Ziua literară), Ion Murgeanu (Meridianul Românesc – USA, Ziua literară), Radu Cange (Poesis), Ion Andreiţă (România liberă, Magazin internațional), Lucian Gruia (Luceafărul), Ioan Barbu (Curierul literar și artistic – Vâlcea), Marcel Sporiș, Victoria Milescu (Sud), Corina Cristea (Revista Nouă), Lactanţia Iordan-Constantinescu (Omnigrapiques, 2011); Nicolae Ţone, Maria Urbanovici, George Astaloş.

A înregistrat câteva iniţiative culturale de excepție: Spectacolul de autor Destine bizare (poezii, muzică, regie, interpretare) prezentat la Muzeul Ţăranului Român, la Teatrul Studențesc „Podul”, la Muzeul Naţional de Istorie, la Muzeul Colecţiilor, la Casa Corpului Didactic din Bucureşti, la Palatul Mogoşoaia (sala Cuhnea), la Sala Dalles, la Uniunea Scriitorilor (Sala Oglinzilor), la Catedrala din Satu Mare; la bibliotecile judeţene din municipiile Buzău și Rm. Vâlcea, la Muzeul de Artă – Casa Simian din Rm. Vâlcea; spectacol transmis integral la TV SOTI. O altă inițiativă, cu un puternic ecou, Recitalul Izvor sonor, din lirica poetului Lucian Blaga, realizat în cadrul anului UNESCO. De fapt, un număr de 15 poeme recitate în limbile română şi franceză (în traducerea lui Jean Poncet, care a primit Premiul pentru traduceri al Uniunii Scriitorilor, în anul 1997). Spectacol, realizat cu improvizaţii pe motive folclorice, a fost prezentat la Teatrul Studenţesc „Podul”, la Biblioteca judeţeană din Râmnicu Vâlcea, la Rotonda Muzeului Literaturii Române, la Sebeş-Alba şi în comuna Lancrăm, la Tinerimea Română, poeta-artistă fiind acompaniată de trei fagotişti (Blaga fagotissimo). Împreună cu corul Preludiu, dirijor Vlaicu Enăchescu, recitalul a fost prezentat la Casa Francofoniei din Blaj, la Casa Corpului Didactic din Galaţi. În deschidere, au conferenţiat: Mircea Ciobanu, Octavian Soviany, Radu Cârneci și Ion Murgeanu.

CONTINUARE…