Colţul liric (1)


Colţul liric – rubrica noastră săptămânală de joia, din pagina a 4-a – s-a născut din dorinţa cititorilor iubitori de frumos şi poezie. Ea se adresează, indiferent de vârstă şi statut, tuturor celor ce pot răspunde cu o metaforă la butoniera unui vers. Chiar şi într-un cotidian (poate cu atât mai mult!) versurile publicate intră într-un duet firesc cu cititorul dornic, din când în când, să-şi bucure sufletul cu o adiere de frumos.

coltul_liric_lidia_zazuO lumină veghind
Zile repetate în linişte

Ninsoare bogată

În păduri de brad

Şi seara

Doruri în depărtare

Mai vii decât tot universul

Şi fiecare floare

Aşezată ca un semn

Între mine şi stele

***

Fluturele cu o singură aripă

A trecut nespus de încet

Prin faţa mea

Toate florile se făceau

Că privesc în pământ

Lipsite de vlagă

Fluturele cu o singură aripă

nu s-a oprit

Nici cât să-şi tragă suflarea

Petele de pe aripă

Îşi istoveau culoarea

Şi în final a rămas o

Flacără gălbuie

Pârjolind văzduhul.

***

Ardea un capăt de lumânare

Rămasă de la botez

Pe masa împinsă de-o parte

În încăperea nemobilată

Ea singură lumina dansul nostru

Şi arunca pe pereţii cubişti

Frânturi de trupuri în căutare frenetică –

De parcă n-am fi fost

Demult îmbrăţişaţi

Şi-ntreaga noapte era

Sub stăpânirea noastră

Cu tot cu stele şi ger

Cu tot cu crengile de sub geam

Pe care mugurii

Stăteau la pândă ca în tranşee –

Să nu piardă cumva
Clipa asaltului de primăvară…

CONTINUARE…