Buican îşi face treaba, primarii trebuie să-şi facă „lecţiile”


• un nou program de investiţii prin Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului

În urma discuţiilor pe care preşedintele PNL Vâlcea, de­pu­tatul Cristian Buican, le-a pur­tat în ultima perioadă cu Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig, dar şi cu specialiştii din cadrul mi­nisterului s-a ajuns la con­clu­zia că este necesar un nou program de investiţii pentru localităţile mici şi mijlocii, bazat pe obiectivitate, transparenţă şi necesitate. La propunerea de­pu­tatului vâlcean, Ministerul Dez­voltării Regionale şi Turis­mului a început să plătească su­mele restante pentru inves­tiţiile din cadrul Ordonanţei 7 şi a HG 577 pentru a putea fina­liza cât mai multe din aceste investiţii începute. Mai mult decât atât, Cristian Buican a pri­mit asigurări din cadrul Mi­nis­terului Dezvoltării Regionale şi Turismului că toate proiectele acceptate spre finanţare până în acest mo­ment din judeţul Vâlcea vor fi duse la finalitate, prioritate având proiectele de alimentare cu apă şi canalizare.

Conform specialiştilor din cadrul MDRT, noul program de investiţii va înglo­ba proiectele existente din cadrul HG 577 şi Ordonanţa 7 şi va avea o nouă componentă destinată localităţilor sub 40.000 de locuitori. Deputatul Buican le transmite edililor vâlceni că noul program de investiţii va avea ca prioritate finanţarea proiectelor de alimentare cu apă, canalizare şi modernizarea de drumuri comunale şi orăşeneşti. O altă componentă a acestui program se va referi la modernizarea şi construcţia de dispensare medicale. Preşedintele liberalilor vâlceni, deputatul Cristian Buican, dă asigurări că noul program de in­vestiţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului este rezul­tatul unor analize obiective şi de necesitate, bazat pe realităţile din localităţile mediului rural şi urban mic. Mai mult decât atât, acest program de investiţii este destinat în principal localităţilor care nu au putut accesa fonduri europene pentru introducerea apei şi a canalizării, precum şi modernizarea drumurilor comunale şi orăşeneşti.

Cristian Buican a mai dezvăluit faptul că acest nou program al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului s-a inspirat din Măsura 3.2.2. a progra­melor europene şi că are ca scop ridicarea nivelului de trai şi a condiţiilor de locuit din comunele şi oraşele mici din România. Pe această cale, deputatul liberal doreşte să puncteze şi faptul că, în ultimele cinci luni, Guvernul USL a alocat fonduri mult mai mari decât alocările bugetare pe Ordonanţa 7 sau H.G. 577 a guvernelor PDL din ultimii 3 ani şi jumătate. „Îmi face plăcere să anunţ acest nou program investiţional al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turis­mului, un program ce răspunde nevoilor şi necesităţilor realităţilor româneşti. Pot spune că în cadrul acestui program nu vom finanţa piscine sau parcuri în mediul rural şi nici terenuri de sport în pantă, ci doar lucrări de alimentare cu apă, de introducerea canalizării şi modernizarea şi asfaltarea drumurilor co­mu­nale şi orăşeneşti. Din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii minis­te­rului vă pot spune că acest nou program va fi lansat la sfârşitul lunii oc­tom­brie, cel mai târziu la începutul lunii noiembrie. De asemenea, trebuie precizat că se vor finanţa în continuare proiectele deja începute pe Ordonanţa 7 şi HG 577”, a declarat Cristian Buican.