2,5% creştere economică în 2013


Fondul Monetar Internaţional a anunţat o creştere economică pen­tru anul viitor de 2,5% pentru Ro­mâ­nia, peste Polonia şi cele­lalte ţări din regiune. „Prognoza FMI este unul din cele mai im­por­tante voturi de încre­de­re primite de Guvernul României pen­tru par­cursul său de până acum, res­pectiv pentru decizi­ile importante din economie, pre­cum rezilierea contrac­­telor păgu­boase de la Hi­dro­electrica. Progno­zele optimis­te oferite de FMI, dar şi de către cei­lalţi analişti şi oa­meni de afa­ceri arată că perspectiva ţării noas­tre în următoarea perioadă este una pozitivă, singura condi­ţie fiind continuarea pe aceeaşi linie a refor­­­melor Uniunii Social Li­berale”, declară deputatul vâl­cean Aurel Vlădoiu.