Bilanțul oficial și detaliat al subvenției pe zootehnie


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă cu iscălitura directorului executiv Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează faptul că, în conformitate cu Ordinul MADR nr.844/2014, s-a încheiat termenul de depune cererea unică de plată, pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine și ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, la data de 20 iunie 2014. Ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic, la speciile bovine şi ovine/caprine se acordă producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional, pentru următoarele scheme: Schema decuplată de producţie în sectorul lapte;Schema decuplată de producţie în sectorul carne; Schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine. Ajutoarele specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, se acordă crescătorilor de bovine/ovine/caprine, având exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute in anexa 4A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013,  pentru următoarele categorii de animale: vaci de lapte; bivoliţe de lapte;taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;femele ovine/caprine. La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea s-au depus 4565 cereri, repartizate astfel: 1. Ajutoare Naţionale Tranzitorii Bovine: 3283 cereri pentru 16905 capete animale; 2. Ajutoare Naţionale Tranzitorii Ovine / Caprine: 690 cereri pentru 116059 capete animale; 3. Vaci de lapte : 1991 cereri pentru 6793 capete animale; 4.Tineret taurin de carne: 318 cereri pentru 515 capete animale; 5. Ovine / Caprine din zonele defavorizate: 372 cereri pentru 60302 capete animale; 6. Lapte direct: 28 cereri pentru 23569,973 litri.