Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea prinde contur


Astăzi, de la ora 15.00, la se­diul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea va avea loc dez­­baterea publică privind Strategia de dezvoltare locală a mu­ni­­cipiului Rm. Vâlcea, pentru perioada 2014-2020. Noua Strategie, printre altele, tra­tează şi înglobează mai multe evoluţii de dată recentă petre­cute la nivel local, respectiv constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” sau noul Plan Urbanistic General, aprobat în anul 2013.
Așa cum se cunoaște, strategia de dezvoltare locală a fost prezentată pe site-ul primăriei municipiului la începutul lunii iunie, iar expunerea de motive a fost publicată în Monitorul Oficial al Primăriei municipiului nr. 5 (156)/6 iunie 2014.