Vîlcu cu „jalba-n proțap” la premierul Boc


Deputatul PDL Samoil Vîlcu a adresat o interpelare primului-ministru având ca subiect eficientizarea relaţiei dintre Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi autorităţile publice contractante. Parlamentarul democrat-liberal a decis să semnaleze premierului această problemă după mai multe vizite în teritoriu şi în urma discuţiilor cu edilii localităţilor vizitate. Iată ce se arată în documentul adresat lui Emil Boc: „Prin înfiinţarea Ministerului Afacerilor Europene s-a făcut un pas important pentru a accelera absorbţia fondurilor care pot transforma şi moderniza ţara noastră. Simplificarea procedurilor de absorbţie a fondurilor europene reprezintă o condiţie obligatorie pentru ieşirea din criză. Acest aspect este esenţial pentru că avem într-un timp scurt multe fonduri de absorbit şi dorim să găsim cea mai eficientă soluţie în acest sens. Dacă nu se respectă graficul implementării acestor fonduri există riscul pierderii banilor europeni, iar acesta este un lucru ştiut. Pentru a reduce riscul apariţiei unor situaţii de cheltuire necorespunzătoare a banilor europeni, în luna august, au fost adoptate măsurile necesare pentru delimitarea atribuţiilor între diversele structuri care au responsabilităţi privind absorbţia fondurilor europene, pe de o parte, pentru a nu fi suprapuneri, iar, pe de altă parte, pentru a întări responsabilitatea fiecărei autorităţi în procesul de absorbţie.

De asemenea, pentru a evita blocarea alocării fondurilor europene ca urmare a unor situaţii neclare în cheltuirea acestor bani, a fost modificată Hotărârea de Guvern care reglementează funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Astfel, ca urmare a modificării, A.N.R.M.A.P. trebuie să evalueze conformitatea documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei sau anunţului de participare. Conform Hotărârii de Guvern nr.801/2011, intrată în vigoare în luna septembrie, evaluarea se va realiza de către A.N.R.M.A.P. într-un termen de 14 zile pentru fiecare documentaţie de atribuire transmisă de către autoritatea contractantă în S.E.A.P. Această decizie a guvernului este binevenită şi apreciată de administraţiile locale ce derulează contracte pe bani publici, întrucât a scăzut riscul de contestaţii, dar în urma unor întâlniri pe care le-am avut ca deputat cu o serie de primari mi-a fost semnalat faptul că există numeroase situaţii în care termenul de 14 zile nu este respectat, lucru ce duce uneori la blocarea unor investiţii importante. De asemenea, solicitarea autorităţilor locale este ca dosarul respins să fie analizat, dacă este posibil, de aceeaşi persoană din cadrul A.N.R.M.A.P. care, cunoscând documentaţia, poate să ofere un răspuns mult mai rapid, decât dacă documentaţia este analizată de fiecare dată de o altă persoană. Aceste întârzieri îi îngrijorează foarte mult pe primari, mai ales în privinţa proiectelor europene, riscul cel mai mare fiind al nerespectării termenelor stabilite prin contracte.

O altă problemă este cea a semnăturii electronice obligatorii. Operatorii economici au nevoie de un program special pentru a putea vizualiza documentele ataşate anunţului de participare la licitaţii, iar acest lucru nu este cunoscut şi necesită timp până aceştia rezolvă această problemă. Reprezentanţii administraţiilor locale apreciază orice măsură adoptată cu scopul de a spori corectitudinea cheltuirii banilor publici, dar toate aceste aspecte semnalate de ei fac uneori imposibil ca investiţiile să continue într-un ritm alert şi vizibil”. Având în vedere toate aceste aspecte, deputatul Vîlcu a cerut primului ministru să analizeze în detaliu situaţia şi, dacă este posibil, să fie adoptate măsuri care să eficientizeze relaţia dintre A.N.R.M.A.P. şi autorităţile locale.