Un pas important spre reînfiinţarea Spitalului Bălceşti


Primăria oraşului Bălceşti a primit zilele trecute vizita consilie­rului ministerial Lazăr Iordache care a fost trimis special de către mi­nis­trul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi, pen­tru a verifica la faţa locului gradul de acoperire în zonă a serviciilor medi­cale de specialitate, precum şi moti­va­ţiile în sprijinul reînfiinţării Spita­lului orăşenesc Bălceşti pe care conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea le-a supus atenţiei Guver­nu­lui României în urmă cu aproape o lună.

Reprezentantul Ministerului Să­nă­tăţii a fost informat, a verificat şi a cons­tatat justeţea cererii imperative privind redeschiderea spitalului de la Bălceşti. Printre altele, în conclu­ziile sale a reţinut  că, într-adevăr, în sudul judeţului Vâlcea nu mai există o altă unitate medicală care să deservească populaţia din cele 19 localităţi arondate fostului spital şi că distanţa dintre aceste localităţi şi cele mai apropiate spitale de la Drăgăşani, Horezu sau Rm.Vâlcea este de 50 – 100 km. De aseme­nea, s-a convins de faptul că sărăcia şi slabele resurse finan­ciare de care dispun oamenii din această parte a judeţului nu le permit să se deplaseze la sus-amintitele unităţi specializate de asistenţă medicală în vederea diagnosticării afecţiu­nilor de care suferă şi a aplicării tratamentelor în regim spitalicesc.

Toate aceste stări de lucruri au făcut ca, după desfiinţarea Spitalu­lui orăşenesc Bălceşti, indicii de sănătate din zonă, mai ales morta­litatea generală, mortalitatea infan­tilă, natalitatea etc, să se deterio­reze în mod dramatic.

– Am considerat că este de datoria mea şi a primarului din Bălceşti să detaliem problemele printr-un nou memoriu – a subliniat dr. ing. Ion Cîlea, preşedintele Con­si­liului Judeţean. Acest apel, patetic şi pe deplin justificat, l-am transmis ministrului Sănătăţii la sfârşitul săp­tămânii trecute căruia i-am adresat rugămintea de a iniţia cât mai grabnic un proiect de Hotărâre de Guvern privind reînfiinţarea spita­lu­lui din oraşul Bălceşti, vindecând astfel o rană dureroasă pe care a provocat-o HG nr 212 de anul trecut.

Compartimentul de relaţii cu mass media al CJ Vâlcea