Un drum la capătul căruia s-au găsit soluţii importante


Ion-Calea2Spre deosebire de multe alte deplasări la Bucureşti pentru rezolva­rea unor probleme care depăşesc posibilităţile şi competenţele autorită­ţilor publice judeţene, drumul spre capitală bătut luni, 4 iulie a.c., de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, dr. ing. Ion Cîlea, a fost foarte deosebit de eficient.

Principala ţintă a reprezentantului administraţiei vâlcene a fost Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale unde s-a căutat sprijin în rezolvarea a două probleme importante. Pe de o parte, subiectul abordat cu conduce­rea ministerului a fost legat de pune­rea efectivă în funcţiune a Căminului pentru persoane vârstnice inaugurat recent în comuna Nicolae Bălcescu la care partea de contribuţie a Consiliului Judeţean Vâlcea a fost de 5 miliarde de lei, în schimb nu mai există alte posibilităţi şi surse de finanţare pentru susţinerea efectivă a activităţii în această unitate.

Pe de altă parte, preşedintele Ion Cîlea a adus la cunoştinţa conducerii Ministerului Muncii că după desfiin­ţare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 212/2011, Spitalul Orăşenesc Băl­ceşti nu se regăseşte în programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice”. În plus, lipsit de orice perspectivă pe seama unor decizii guvernamentale, cei 25 de angajaţi ai Spitalului din Bălceşti au rămas şi fără locuri de muncă asigurate.

La prima problemă, partenerul de dialog din Ministerul Muncii i-a propus preşedintelui Ion Cîlea ca noul cămin din comuna Nicolae Bălcescu să fie preluat şi finanţat pe „cotă de avarie” de către Consiliul Judeţean Vâlcea, ur­mând ca de anul viitor să fie integrat în reţeaua de unităţi aflate în subordinea Ministerului Muncii şi, bineînţeles, să obţină resursele financiare de la Bugetul de stat.

Pentru cea de-a doua chestiune, soluţia de rezolvare s-a găsit în altă „aripă” a Guvernului, respectiv la Minis­terul Sănătăţii unde preşedintele Ion Cîlea s-a aşezat la masa dialogului cu unul dintre adjuncţii ministrului sco­ţând la înaintare Ordonanţa de Urgen­ţă nr.58/2011 care vine cu o precizare foarte clară şi în beneficiul fostului spital din oraşul Bălceşti: „Având în vedere necesitatea acordării asistenţei medicale în localităţile în care nu exis­tă unităţi sanitare cu paturi prin orga­nizarea unor servicii de sănătate adaptate la nevoile comunităţilor res­pec­tive, cât mai aproape de cetă­ţeni, în cadrul unor structuri medicale care să corespundă condiţiilor actuale exis­tente în sistemul sanitar, se impu­ne adop­tarea de măsuri imediate în sco­pul adaptării reglementărilor privind înfiinţarea centrelor de sănătate multi­funcţionale…”

Insistând pe această soluţie, pre­şe­dintele Ion Cîlea a primit asigurări că ministerul va fi de acord cu înfiin­ţa­rea în locaţia fostului spital de la Bălceşti a unui centru de sănătate mul­ti­funcţional cu 20 paturi de spita­lizare pe zi.

Pentru a preveni nerespectarea prin omisiune a garanţiei date de mi­nistrul adjunct al Sănătăţii, ieri 5 iulie a.c. la Consiliul Judeţean Vâlcea a fost întocmită documentaţia necesară pen­tru înfiinţarea, la Bălceşti a unui centru de sănătate multifuncţional care se va afla sub managementul Spitalului Jude­ţean de Urgenţă Rm. Vâlcea.