Totul despre noua măsură PNDR pentru viticultori


vita-de-vie

• Programul Naţional în sectorul Vitivinicol 2014-2018 a fost completat prin introducerea măsurii de distilare a subproduselor
Potrivit unui comunicat oficial de presă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a susţinut completarea Programul naţional prin introducerea măsurii de distilare a subproduselor, demers concretizat prin adoptarea de către Guvernul României în şedinţa din data de 17 septembrie 2014, a Hotărârii pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 578/2014: „Accesarea măsurii de distilare a subproduselor garantează practici corecte de piaţă privind trasabilitatea produsului pe filieră, prin creşterea controalelor şi scăderea activităţilor frauduloase, conducând totodată la creşterea veniturilor producătorilor, prin subvenţiile oferite în acest scop. Astfel se asigură premizele ca România să îşi consolideze poziţia în rândul statelor europene mari producătoare de vinuri, iar viticultura, o activitate cu tradiţie milenară, să atragă investiţii semnificative, care conduc la creşterea calitativă a producţiei, dezvoltarea sectorului vitivinicol prin respectarea măsurilor de biosecuritate şi a cerinţelor de agromediu, şi, implicit, la crearea de noi locuri de muncă. Progra­mul dispune de o finanţare totală de 238,5 milioane euro pentru Programul Naţional vitivinicolcol 2014-2018, reprezentând o suplimentare cu 5,6 milioane euro/an faţă de alocarea din programul precedent. În prezent, la nivelul Uniunii Europene, ţara noastră ocupă locul 6 la suprafaţa viticolă, locul 7 la producţia de struguri şi locul 6 la producţia de vin. Patrimoniul viticol reprezintă 1,6% din patrimoniul agricol şi 2,4% din suprafaţa arabilă a României. Programul Naţional în sectorul Vitivinicol 2014-2018 a demarat odată cu adoptarea in 18 iulie a.c, a HG nr. 578 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene. Măsurile vizează restructurarea/reconversia plantațiilor viticole, promovarea vinurilor, asigurarea recoltei de struguri și finanțarea unor proiecte de investiții. În urma consultărilor cu producătorii de profil și analizei actualizate privind sectorul vitivinicol, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a susținut completarea Programul național prin introducerea măsurii de distilare a subproduselor, demers concretizat prin adoptarea de către Guvernul României în ședința din data de 17 septembrie 2014, a Hotărârii pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 578/2014. Accesarea măsurii de distilare a subproduselor garantează practici corecte de piață privind trasabilitatea produsului pe filiera, prin creșterea controalelor și scăderea activităților frauduloase, conducând totodată la creșterea veniturilor producătorilor, prin subvențiile oferite în acest scop”.