Toți angajații de la stat vor avea salariile publice


Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conține o prevedere care, în mod cert, nu poate fi tocmai pe placul angajaților bugetari. Potrivit art. 33 alin. (1), din textul de lege, cele mai multe dintre autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să publice, la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.
Controversata listă trebuie să cuprindă următoarele elemente:
• salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
• tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum şi baza legală a acordării acestora;
• valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
• valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia; orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
• orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.
De amintit și faptul că nerespectarea prevederilor legale menționate anterior atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză şi se sancționează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei.