Termen oficial PNDR


Începând cu data de 17 aprilie, va avea loc lansarea ultimei sesiuni de depunere a proiectelor pentru măsurile  121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”, și 313 „Încu­ra­jarea activităților turistice”în cadrul căreia vor fi alocate toate fondurile disponibile aferente perioadei de pro­gra­mare 2007 – 2013 pentru aceste doua măsuri.  Calendarul estimativ actualizat de organizare a sesiunilor de depunere a proiectelor din cadrul PNDR pentru anul 2012 poate fi consultat  la adresa: http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/calendar-sesiuni-pndr-2012-update-14.03.2012.pdf.

BADELE_FLORELPotrivit responsabililor DA, pentru măsura 121, în cadrul alocării totale disponibile pentru sesiunea care se va desfășura în perioada 17 aprilie – 31 mai, vor fi stabilite alocări distincte pentru investițiile în vederea implementării standardelor privind nitrații și laptele crud, care pot fi realizate până  la data de 14 octombrie 2013 pentru standardul privind nitrații și respectiv 31 decembrie 2014 pentru standardul privind laptele crud.

„În cadrul sumei totale a măsurii 121 este prevăzută o alocare distinctă pentru fermierii beneficiari ai măsurii 141 – „Sprijinirea exploatațiilor de semi-subzistență” care do­resc să realizeze investiții în exploatații în cadrul măsurii 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”. În ceea ce pri­­vește măsura 313 „Încurajarea activităților turistice”, pen­tru care sesiunea de depunere a proiectelor se va des­fă­șura în perioada 17 aprilie – 16 mai 2012, dorim să fa­cem cunoscut potențialilor beneficiari ca în urma solicitării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Comisia Europeana a agreat,  creșterea intensității sprijinului public nerambursabil până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile și creșterea plafonului la 100.000 Euro/ proiect pentru investițiile în agroturism, precum și creșterea intensității sprijinului public nerambursabil până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile cu un plafon de 200.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale.

Modificările aferente măsurii 313 aplicabile pentru aceas­tă sesiune urmăresc stimularea dezvoltării turismului rural prin extinderea ariei de aplicabilitate pentru realizarea de investiţii noi în structuri de primire turistice, dar şi printr-o mai bună direcționare a sprijinului, ținându-se cont de potențialul turistic al zonelor așa cum a fost identificat prin intermediul Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN), Secţiunea – zone cu resurse turistice, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 cu completările și modificările ulterioare”, ne-a explicat Florel Bădele, directorul Direcţiei Agricole.