Soldați! Vă crește solda


• a fost promulgată Legea pentru aprobarea OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Chiar în Săptămâna Eroilor, preşe­din­tele a promulgat Legea pentru apro­barea OUG nr. 9/2017 privind unele mă­suri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi pentru modifi­ca­rea şi completarea unor acte normative. Prin această lege, militarii beneficiază de majorări ale drepturilor băneşti. Astfel, solda de funcţie a fost stabilită, începând cu 1 aprilie, la 1.450 lei lunar. De aceste drepturi beneficiază, potrivit MApN, aproximativ 46.500 de persoane.
De asemenea, legea stabileşte că sporurile, indemnizaţiile şi alte aseme­nea drepturi specifice, care nu fac parte din solda funcţiei de bază, precum şi drepturile salariale acordate pentru risc şi solicitare neuropsihică se determină prin raportare la solda de funcţie cuvenită, al cărei cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată – 1.450 lei. Prin acest act normativ, începând cu 1 aprilie, cuantumul soldei de merit a personalului militar a crescut cu 50% din cuantumul sumei compen­sa­torii corespunzătoare soldei de merit aflată în plată, la nivelul anului 2009.