Slujba de Prohodire a Părintelui Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu (1929 – 2017) O viaţă în slujba Bisericii lui Hristos


Sâmbătă, 17 iunie, la Mânăstirea Dintr-un Lemn, Înalt Preasfinţitul Părinte Dr. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, împreună cu un sobor de preoţi. a săvârşit slujba de prohodire a Părintelui Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu. Slujba s-a desăfășurat în fața bisericii voievodale Nașterea Maicii Domnului, în prezența obștii Mănăstirii Dintr-un Lemn, a preoților, monahilor și monahiilor, dar și a numeroșilor credincioși, cărora Părintele Chesarie le-a fost părinte duhovnicesc și iscusit povățuitor.
La sfârșitul Slujbei de înmormântare, Părintele Protoiereu Nicolae Moga a dat citire Mesajului de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu:
„Am primit cu întristare vestea trecerii din această viață a Părintelui Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu, vrednic slujitor al Bisericii noastre.
Părintele Arhimandrit Chesarie Gheorghescu a fost Exarh al mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor în perioada 1977-1988 și slujitor al Catedralei Patriarhale din București. Preot misionar și harnic, apărător înțelept al tradiției monahale ortodoxe românești, cu o deosebită personalitate culturală și duhovnicească, Părintele Arhimandrit Chesarie Gheorghescu rămâne o pildă de dăruire pentru Biserica noastră.
În aceste momente de întristare pentru toți cei care l-au cunoscut, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Biruitorul morții și Domnul Vieții, să așeze sufletul slujitorului său Arhimandritul Chesarie împreună cu drepții, în lumina și iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.
Veșnica lui pomenire din neam în neam!
Cu părintești condoleanțe și binecuvântare pentru obștea Mănăstirii Dintr-un Lemn și pentru toți cei îndoliați,
† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”
În continuare, Părintele Arhimandrit Iustinian Cârstoiu, profesor la Facultatea de Teologie din București, a evocat personalitatea duhovnicească a arhimandritului Chesarie Gheorghescu.
Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie, în cuvântul de mângâiere adresat obștii monahale și fiilor duhovnicești ai părintelui arhimandrit, a spus, între altele: „Părintele Chesarie a fost un model de statornicie, trăind în rânduielile monahale timp de 72 de ani. Bucuria vieții mănăstirești a împărtășit-o sutelor de călugări și călugărițe din mănăstirile din eparhiile Râmnicului, Argeșului și Bucureștilor, cărora le-a devenit părinte duhovnicesc. A fost de asemenea un mărturisitor al credinței prin cuvântul rostit în predica sa, dar, mai ales, prin atitudinea pe care a avut-o pentru apărarea monahismului ortodox. Deși a avut diverse ascultări administrative, a rămas legat de Mănăstirea Dintr-un Lemn, de chilia sa, din care a îndrumat cu multă iscusință duhovnicească atât obștea de maici, cât și pe cei care veneau și pășeau pragul acestei mănăstiri, împărtășindu-se de înțelepciunea și sfaturile sale. De aceea, sfaturile și povețele sale trebuie să rodească în mănăstirea aceasta și este o datorie a fiilor săi duhovnicești de a împlini rânduiala părintelui. Este o datorie a fiecăruia dintre noi să-l pomenim la rugăciune și Îl rugăm pe Dumnezeu să așeze sufletul lui cu drepții, să-l pomenească în rândul sfinților”.
Sicriul cu trupul celui adormit a fost purtat de monahi în sunet de clopot în jurul bisericii, după care a fost așezat în mormântul pregătit în incinta mănăstirii, întru nădejdea învierii și a vieții de veci.