CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice


În prezent, la Biblioteca Publică Vlădești se implementează proiectul Code Kids-Copiii fac coding în bibliotecile publice – un proiect al Fundației Progress realizat în parteneriat cu Asociația Etic și cu sprijin financiar al Fundației Româno-Americane.
Prin acest proiect au fost înființate 30 de cluburi de coding în biblioteci locale din județele Gorj, Argeș, Vâlcea, Bihor, Sălaj, Timiș și Arad, pentru dezvoltarea de com­petențe de coding a 380 de copii prin reali­zarea de teme creative cu utilitate practică.
Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice are ca scop crearea unei comuni­tăți active de copii, tineri și biblio­tecari care să contribuie atât la dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor, cât și la implicarea aces­tora în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin activi­tă­țile de formare și atelierele organi­zate este deschisă o altă fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât 380 de copii din mediile rural și urban mic, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în teh­nologie. Prin acest proiect, Funda­ția Progress își propune să facili­teze un program pe termen lung de formare în competențe digitale pen­tru copiii aflații în mediile rural și urban mic mai izolate, printr-o abordare tip action learning. Im­por­tante centre de învățare pe tot par­cursul vieții și de inovare socială.
În cadrul cluburilor înființate, proiectul are ca activitate principală crearea unui sistem de cursuri de coding și de mentorat în bibliotecile publice adaptate local în funcție de evoluția procesului de învățare și de rezolvare a acestor teme creative. În final, 380 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani din 30 de localități din mediile rural și urban mic vor fi familiarizați cu bazele competențelor de coding și rezolvarea unui număr de sarcini de bază.
Biblioteca Publică Vlădești participă alături de celelalte biblioteci publice, selec­tate, la implementarea acestui proiect. Săp­tămânal, copiii participă la rezolvarea activităților de coding. Activitățile se desfășoară pe platforma code.org pe o perioadă de aproximativ 25 de săptămâni. Pe lângă aceste activități, copiii au învățat să facă o prezentare a clubului pe https://prezi.com/. Prezi este o aplicație web prin intermediul căreia se pot concepe prezentări mult mai atractive și mai con­vingătoare decât cele realizate în Micro­soft PowerPoint. Au realizat un afiș/poster general pentru clubul lor care conține și un cod QR. Prin crearea codului QR printr-o simplă scanare acesta va oferi mai multe informații despre clubul nostru de coding Almighty Code precum și alte activități.
Elena Maria Ciobotea,
bibliotecară Vlădești