Situaţia exactă a lucrărilor pe „Ordonanţa 7”


vladoiu_aurel3• deputatul Vlădoiu i-a cerut premierului Ungureanu alocarea urgentă de bani pentru finanţarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din mediul rural

Zilele trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a adresat premierului Mihai Răzvan Ungureanu o interpe­lare privind alocarea fondurilor pen­tru finanţarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze spor­tive din mediul rural. „În mai multe localităţi din judeţul Vâlcea se află în implementare 72 de proiecte prin «Pro­gramul de dezvoltare a infra­struc­­­turii şi a unor baze sportive din me­diul rural», finanţat potrivit preve­de­rilor Ordonanţei de Guvern 7/2006. Dintre acestea, 30 de pro­iecte se derulează pe subprogramul «Dezvoltarea infrastructurii» şi 42 pe subprogramul «Baze sportive». Si­tua­ţia actuală a implementării şi fi­na­lizării acestor proiecte este pusă în pericol de lipsa finanţării guver­na­men­tale, iar efectele pot duce la în­mulţirea acţiunilor în instanţă de­ma­rate de constructori şi agravarea si­tuaţ­iei economico – financiare a auto­r­ităţilor locale”, se arată în inter­pe­larea lui Vlădoiu. Parlamentarul so­cial – democrat i-a transmis pre­mie­rului Ungureanu situaţia exactă: „Din cele 17 proiecte ce vizează rea­li­zarea de poduri, podeţe şi punţi pie­tonale, şapte proiecte sunt finalizate (se înregistrează datorii către cons­tructori în valoare de 1.377,182 mii lei), iar 10 proiecte sunt în diverse sta­dii de execuţie. Din cele patru pro­iecte de alimentare cu apă, unul este finalizat (se înregistrează datorii către constructor în valoare de 149,72 mii lei), iar celelalte trei pro­iec­te sunt în diferite faze de execuţie. Din cele nouă proiecte pentru cana­li­zarea apelor menajere, patru pro­iecte au fost finalizate (se înre­gis­trează datorii către constructori în valoare de 384,162 mii lei), iar cinci proiecte sunt în diferite stadii de exe­cuţie. Voi exemplifica pentru câteva localităţi în parte: Stoeneşti (1.591.603 lei pentru poduri, podeţe şi punţi pietonale si 459.700 lei pen­tru construirea unei baze sportive), Păuşeşti – Otăsău (390.000 lei pen­tru amenajare bază sportivă şi 213.297 lei pentru construirea unui pod şi a două punţi pietonale), Vai­deeni (2.168.160 lei pentru alimen­tare cu apă), Bărbăteşti (520.990 lei pentru amenajare bază sportivă), Bu­neşti (410.847 lei pentru amenajare bază sportivă), Costeşti (505.000 lei pentru amenajare bază sportivă), Frânceşti (458.520 lei pentru amena­jare bază sportivă), Pietrari (152.000 lei pentru amenajare bază sportivă), Slătioara (494.760 lei pentru ame­na­jare bază sportivă)”.