Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 15-21 august 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Căpitan Negoescu, Calea lui Traian, Cerna, Ghioceilor, Drumul Gării și Săliștea Nouă.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Căpitan Negoescu, Ghioceilor, Nicolae Bălcescu, Gib Mihăescu, Aleea Panseluțelor, Mihai Viteazu, Petrache Poenaru, Drumul Gării și Cetății.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Zăvoieni, Islazului și Săliștea Nouă;
  • au fost igienizate perimetrele rezervoarelor de apă Copăcelu și Cetățuia;
  • s-au executat branșamente țeavă PEHD PN 10 Dn 63 pe strada Splaiul Independenței;
  • s-au continuat lucrările de reabilitare rețea de canalizare pe strada Calea lui Traian;
  • s-au executat lucrări de săpătură și s-a poziționat conducta PEHD PN 10 Dn 125 pe stratul de nisip de 400 m pe strada Livezi;
  • s-a betonat colector pe strada Ostroveni – Grădina Zoologică;
  • s-a înlocuit tronson de canalizare menajeră pe strada Dacia;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada Dem Rădulescu, strada General Magheru – blocul O, strada I. L. Caragiale – blocul A34/II, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C28 și C32, strada Calea lui Traian – Mc’ Donalds, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A27/I, strada Aleea Narciselor – blocul C26, strada Ostroveni – Căminul de bătrâni, strada Bulevardul Pandurilor – blocul A8/I, strada I. C. Brătianu – blocul C27, strada Mihai Eminescu – blocurile B12 și B13 și strada Eugen Ciorescu – blocul A66.
34 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 34 de apometre, dintre care 27 verificate și înlocuite și șapte montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și patru avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA