Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 3-9 iunie 2023


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 3-9 iunie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Straubing nr. 50-52.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe străzile: Mihai Eminescu intersecție cu strada George Coșbuc, Dragos Serafim și George Țărnea.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bulevardul Dem Rădulescu și străzile Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate mai multe lucrări punctuale, după cum urmează:
• s-a asigurat asistența tehnică la adresele: strada Livezi nr. 6D, strada Stolniceni nr. 76-78 și strada Tică Ștefănescu nr. 17A
• a fost ridicată la cota carosabilului cutia de protecție hidrant pe strada Intrarea Răbacu;
• au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual și mecanizat, precum și SPAU-urile aferente, în Goranu și Râureni;
• a fost curățat colectorul din cartierul Ostroveni (Grădina Zoologică) și stația de pompare de pe strada Arinilor;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nichita Stănescu – Bl. A24/III; strada Calea lui Traian nr. 279 și Bl. D3; Splaiul Independenței – de la Bl. 7 până  la Bl. 12; Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; strada Luceafărului – Bl. A18, Bl. A20, Bl. A21, Bl. A1; Aleea Trandafirilor – Bl. B9; Aleea Bradului – Bl. C1 (toate scările); strada Rapsodiei – Bl. D10; Troianu – Bl. 1, Bl. 2; Colonie Nuci – Aleea Nuci 89 – baraca 29; Aleea Panseluțelor – Bl. C32; strada Antim Ivireanu nr. 72; strada Matei Basarab – Bl. 118; strada Petrișor Bl. P2 și Bl. P4; strada Argintari (intersecție cu strada Inătești); strada Henri Coandă nr. 19A și Bl. C1.
29 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 29 de apometre, dintre care 22 verificate și înlocuite și șapte montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite două avize tehnice și 12 avize de amplasament.
• Compartimentul comunicare, mass-media al Apavil SA Râmnicu Vâlcea