Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 30 aprilie – 6 mai 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 aprilie – 6 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Aleea Rozelor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/ asfaltare pe străzile Eftimeștilor și Aleea Rozelor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au început lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
• s-au efectuat lucrări de remediere rețea de canalizare menajeră pe strada Calea lui Traian;
• s-a remediat avaria la Stația de pompare ape uzate nr. 5 de pe strada Lespezi;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Goranu și Râureni;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocurile D4, 26, 2, 5 și S13, strada Matei Basarab, strada Nichita Stănescu – blocul A38/III, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Regina Maria – blocul C3, Aleea Bradului – blocul C6, Aleea Olănești – blocul 12, strada Nicolae Iorga – blocul A27/III, strada Morilor, strada General Magheru – blocurile A+B, C, S1 și S3, strada Lespezi, strada Dacia – blocul 12, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Remus Bellu – blocul O2, Splaiul Independenței – blocul 4, strada I.C. Brătianu – blocul A64, strada Regina Maria – blocul S9, strada Marin Preda – blocul A28/II; Aleea Cocorilor – blocul 26, bulevardul Tudor Vladimirescu – CFR3 și bulevardul Dem Rădulescu – blocul B14.
21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 de apometre, dintre care șapte verificate și înlocuite și 14 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 36 avize de amplasament și două avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA