Colegiul Național „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea. Proiect european ERASMUS +


ACȚIUNEA CHEIE K1 proiect de mobilitate a personalului din domeniul învățământului școlar
În perioada 1 septembrie 2019 – 1 septembrie 2022, Colegiul Național „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea derulează Proiectul Erasmus+ KA1 cu titlul „Teachers for a Safe, European, Engaging, Digital School” (TSEEDS), cu nr. 2019-1-RO01-KA101-061857 prin care nouă cadre didactice vor participa la cursuri de formare si activitati de tip job-shadowing în patru țări europene: Grecia, Finlanda, Italia și Spania.
Detalii proiect: https://sites.google.com/view/tseedserasmusallahovari/home
Prin intermediul schimbului de experiență, al activităților de formare și al proiectelor, profesorii și, implicit, elevii își formează competențe de cetățenie digitală pe care le vor manifesta pe tot parcursul vieții.
Proiectul se axează pe implementarea de bune practici din domeniul noilor tehnologii în școli și pe sensibilizarea elevilor și școlilor în privința problemelor de siguranță online. În urma derulării acestui proiect, participanții la mobilități – profesorii – își vor însuși noi metode didactice, noi tehnologii și noi metode de evaluare a competențelor dobândite și vor avea abilitățile necesare pentru a le folosi la clasele la care predau. Vor fi mai încrezători în abilitățile lor și vor avea o viziune europeană asupra actului educațional. Școala trebuie să învețe să integreze și să valorizeze aceste achiziții.
Colegiul Național „Alexandru Lahovari” se va înscrie pe harta școlilor europene și în acest fel vom reuși să atragem mai mulți  elevi și profesori de calitate, iar cei existenți să devină mai motivați și mai buni atât în plan profesional cât și în plan interpersonal.
Prima mobilitate s-a desfășurat la Sevilla/ Spania în perioada 5-12 noiembrie 2019 și a constat în activități de tip job-shadowing – activităţi de formare prin observare la Instituto de Educación Secundaria Nervión. Profesori participanți: Paraschiv Emilia, Hancu Anamaria, Tănăsescu Mariana. Obiectiv/scop: Observarea modului de organizare si funcționare a instituției gazdă-școală europeană și implicarea in activitățile interdisciplinare, interculturale inovative ce se desfășoară in instituția respectivă.
A doua mobilitate a avut loc la Roma/ Italia în perioada 25-29 aprilie 2022. Prof. Ciobanu Anda și prof. Cataragă Ștefania-Issabella au participat la cursul de formare cu titlul: „Don’t Give up and Catch your Dreams”. Obiectiv/scop: Dezvoltarea abilităților și competențelor în vederea aplicării strategiilor și metodelor de promovare a succesului școlar și de prevenire a abandonului școlar.
A treia mobilitate s-a desfășurat la Helsinki/ în Finlanda în perioada 26-30 aprilie 2022. Prof. Floroiu Ana-Maria și prof. Istrate Amalia au participat la cursul de formare cu titlul: „Benchmarking Education”. Obiectiv/scop: Creșterea capabilității de a introduce o nouă viziune managerială prin abordări sprijinite de metode și mijloace moderne observate în sistemul de învățământ finlandez.
Ultima mobilitate se va desfășura în iulie 2022, în Grecia.
Colegiul nostru și-a propus să dezvolte o strategie pe termen lung de integrare în curriculum a unor activități inovative, interdisciplinare și interculturale la nivel instituțional și să creeze o structură coerentă pentru designul, execuția și monitorizarea unor astfel de proiecte, folosind cele mai noi tehnologii, în deplină siguranță.
• Prof. Ștefania-Issabella CATARAGĂ, Director – Colegiul Național „Alexandru Lahovari”