Sindicatul Sodistul salută amendamentul lui Neață!


În urma demersului făcut prin depunerea amendamentului înre­gistrat cu nr.279/2017, deputatul vâl­cean a reuşit cu susţinerea pre­şe­dintelui Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, ca municipiul Râmnicu Vâlcea să fie introdus în Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: „Prin documentele primite din partea societăţilor care îşi desfăşoară activitatea pe platforma chimică, am putut susţine şi argumenta importanţa acordării persoanelor ce au locuit şi lucrat cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, flour, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, pensionării antici­pate cu doi ani fără penalizarea prevăzută la alin.4 din lege. Acest demers a fost votat cu unanimitate de voturi în Comisie, urmând să intre pe ordinea de zi din plenul Camerei Deputaţilor, care este Cameră decizională. Am convin­ge­rea că voi avea toată susţinerea co­legilor din coaliţia guverna­mentală. Mulţumesc Sindicatului «Sodistul», instituţiilor şi societăţilor care au răspuns pozitiv la adresele pe care le-am înaintat şi am cerut să îmi fie puse la dispoziţie documente şi studii din care să rezulte că a exis­tat sau există poluare remanentă pe o rază de 8 km în jurul platformei chimice!” a anunțat Neață pe o rețea de so­cia­lizare nu înainte de a primi felicită­rile sindicaliștilor de la „Sodistul” pentru izbânda lui din Parlament.