Crucea Roșie a ajutat familiile din Drăgășani, afectate de inundații


Zilele trecute, reprezentanții Crucii Roșii, filiala Vâlcea, au oferit 50 de pachete familiilor din Drăgășani, ale căror gospodării au fost afectate de inundații. Pa­chetele cu alimente și alte bunuri au ajuns și la oamenii din Dră­gă­șani, „loviți” de sărăcie. Întâl­ni­rea cu voluntarii Crucii Roșii gata să sară în ajutorul nevoia­șilor, a avut loc cu ocazia unor lecții demons­tra­tive de prim aju­tor, organizate la Școala Ge­ne­rală „Take Ionescu”. Pachetele au fost înmânate volun­tarilor care le-au transmis, mai de­par­te, celor năpăstuiți de soartă.

Punct de prim ajutor, la Arhiepiscopie

Membrii filialei Vâlcea a Cru­cii Roșii s-au aflat, luni și marți, la datorie, amenajând un punct de prim ajutor în fața Ar­hie­piscopiei Râmnicului. Pe du­rata celor două zile, timp în care s-a des­fă­șurat Concursul Națio­nal „Cul­tu­ră și Civilizație în Ro­mâ­nia”, re­pre­zentanții Crucii Ro­șii s-au aflat la lăcașul sfânt, gata să sară în ajutor celor care ar fi avut nevoie.