Senatorul FRÂNCU a interpelat Ministerul Mediului în legătură cu stadiul implementării Regulamentului de aplicare din Legea nr.259/ 2010 privind siguranța digurilor


I N T E R P E L A R E

Adresată: Ministerului Mediului şi Pădurilor

Domnului ministru: László BORBELY

Domnule ministru,

În anul 2010, am reușit să trec prin Parlamentul României o lege, pe care, în dialog cu ministerul pe care îl conduceți, am elaborat-o pentru a se reglementa rapid aspectele care conduc la existența în continuare a unor puncte nevralgice în sectorul apărării teritoriului de inundații.

Propunerea legislativă a avut  în vedere stabilirea unor reglementări pentru a sprijini punerea în practică a unei politici coerente, de urgenţă, pe termen mediu pentru protecția împotriva catastrofelor naturale. În vederea asigurării protecției împotriva inundațiilor de orice fel se prevede stabilirea unor norme și obiective de siguranță pentru toți deținătorii cu orice titlu ai digurilor.

Legea a fost bine primită de toți cei interesați, dar a trecut un an și nu am fost informat dacă a fost pusă în practică.

Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați următoarele:

• în ce stadiu se află punerea legii în practică, inclusiv regulamentul care trebuia elaborat în câteva luni de la promulgarea legii și care nici până astăzi nu este finalizat;

• ce măsuri aveți în vedere pentru a evita producerea unor catastrofe legate de inundații sau distrugerea unor porțiuni de dig;

• dacă s-a înființat Comisia Națională pentru Siguranța Digurilor;

• dacă s-au înființat comisiile de avizare teritorială organizate de A.N.A.R.;

• dacă s-au realizat instrucțiunile de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, conform art. 5 – alin. 3 din Legea nr.259 din 14 decembrie 2010 – M.Of. nr. 857/21 dec. 2010 privind siguranța digurilor;

• care sunt porțiunile de dig de tip A și B stabilite până acum;

• dacă s-a încheiat etapa realizării metodologiei de încadrare în categorii a digurilor;

• dacă s-au realizat până acum normele tehnice și reglementările prevăzute în art. 7 al Legii nr.259 din 14 decembrie 2010 – M.Of. nr. 857/21 dec. 2010 privind siguranța digurilor;

• dacă s-a semnat până acum vreun acord de investiție în domeniul apelor privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor, conform art. 8 din Legea nr.259 din 14 decembrie 2010 – M.Of. nr. 857/21 dec. 2010 privind siguranța digurilor;

• care sunt porțiunile de dig autorizate conform art. 9 din Legea nr.259 din 14 decembrie 2010 – M.Of. nr. 857/21 dec. 2010 privind siguranța digurilor;

• ce acțiuni s-au întreprins până acum de urmărire a comportamentului digurilor, conform art. 13 – alin. (4);

• dacă s-a realizat Registrul Național al Digurilor din România prevăzut de art. 16 – alin. (2);

• dacă s-a finalizat inventarierea tuturor digurilor conform art. 16 – alin. (4);

• dacă s-a acordat până acum vreo sancțiune conform art. 22 din Legea nr.259 din 14 decembrie 2010 – M.Of. nr. 857/21 dec. 2010 privind siguranța digurilor.

Solicit răspuns scris şi verbal.

Senator, Emilian FRÂNCU