Șapte zile de antrenamente la Geniști și pe râul Olt


militari• militari români, unguri și sârbi se antrenează pentru a face față situațiilor de urgență • militarii NATO, prezenți la exerciții

Așa cum aminteam într-un articol recent, 150 de militari români, unguri și sârbi se află, timp de o săptămână, în Vâlcea, participând la un exercițiu ce are loc în zona Râureni. Militarii au parti­cipat la un exercițiu multinațional de specialitate desfășurat pe râul Olt, în zona Râureni, exer­ci­țiu intitulat TISA 2011. Acest exercițiu este găz­du­it pentru prima dată în România, după ce precedentele ediții au avut loc în Serbia și-n Ungaria. Au fost de față și militari din forțele NATO, în frunte cu generalul Mark  Hertling, coman­dantul armatei americane în Europa. Așadar, timp de șapte zile, vor avea loc an­tre­namente la Centrul de Pregătire pen­tru Geniu „Panait Donici”, dar și pe râul Olt, fiind vorba despre simularea pro­du­cerii unei inundații în care au fost afec­tate 40 de persoane. De organi­za­rea exercițiului s-a ocupat un vâlcean, fostul comandant al Geniștilor vâlceni, col. dr. Mircea Vladu, actualmente co­man­dant al Brigăzii 10 Dunărea de Jos. Exercițiul se va încheia pe data de 1 iulie.

„Stăm bine tehnic, dar utilajele sunt vechi”

Gospodării inundate, sinistrați trans­portați cu bărcile, bunuri puse la adăpost de armatele române și militarii din ca­drul Ministerului Internelor au fă­cut parte din scenariul exer­cițiului, sce­nariu ce poate deveni oricând realitate, lucru constatat, de altfel, de prefectul județului, Petre Ungureanu și șeful CJ Vâlcea, Ion Cîlea prezenți la eveniment. Oricum, dacă inundațiile pe Olt sunt excluse datorită îndiguirii râului, nu același lucru se poate afirma în ceea ce privește pâraiele cu debit mare. „Sper să nu avem nevoie de organizarea de forțe în cazul unor inundații. Oricum, viața bate filmul și ști la cine să apelezi. Din acest exercițiu, a reieșit că stăm bine cu partea tehnică, dar utilajele sunt foarte vechi. Cred, totuși, că Guvernul va face ceva în acest sens”, a precizat prefectul Ungureanu.

„Mă bucur că obiectivul acestui exercițiu îl reprezintă salvarea oamenilor și intervențiile în situații de urgență. Nu ne-am confruntat cu inundații catastrofale, dar am avut parte de alte calamități. Nu întâmplător a fost ales județul Vâlcea, județ ce ocupă primul loc la alunecările de teren. Oricum, antrenamentele sunt foarte utile”, a susținut Ion Cîlea, președinte CJ Vâlcea.