S-au efectuat plățile aferente cererilor depuse în anul 2013


Domnule director Adrian Pintea, ce ne puteți spune despre condițiile de acordare a acestor bani?
Între condiţii de acordare generale putem aminti: exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013; bovinele din exploataţiile pentru care beneficiarul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE; deţin registrul individual al exploataţiei, actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1760/2000; bovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
Există și elemente specifice de luat în calcul?
Desigur că sunt și condiţii de acordare specifice fiecărei categorii de animale. Pentru vacile de lapte, spre exemplu: beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;solicită ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar;vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor (16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploataţiei/locaţiei menţionată în cerere; vacile de lapte pentru care se va solicita ajutorul specific au cel puţin un produs (viţel) identificat şi  înregistrat în RNE până la termenul limită de depunere al cererilor. De reținut, ajutorul specific pentru vaci de lapte se acordă anual.

Alte mențiuni?
Pentru taurine din rase de carne: solicită ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maxim 90 capete pe beneficiar. Categoriile de taurine sunt: vaci din rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; vaci metise cu rase de carne care nu au beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte;tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;tauri din rasă de carne; deţin documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;deţin documente care atestă  ieşirile din efectiv, după caz; animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţia acestora şi până în momentul ieşirii/ până la data depunerii cererii, după caz (pentru taurinele de carne existente în exploataţie la data depunerii); cererea va fi vizată de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, prin structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/adeverinţele de montă naturală. Verificările vor fi făcute conform manualului de procedură elaborat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi aprobat de M.A.D.R.
Vorbiți-ne, totuși, de ajutorul specific, vă rog…
Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne se acordă: o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 01 august a anului calendaristic precedent – 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, pentru tineretul existent în exploataţie; anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne; o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.
Ce ne puteți spune despre statistica locală?
APIA Vâlcea are înregistrați un număr de 2016 beneficiari autorizați,6493  vaci lapte determinate, 228 capete tineret de carne determinați iar suma totală autorizată este de 635.612,59 euro, ceea ce ,în lei, atinge 2.836.103,26. Menționez, de asemenea, că se acordă 90 euro / cap – vacile de lapte, 300 euro / cap – tineretul de carne.

Vă mulțumesc!