Revocarea accesului la serviciul de depunere online


În articolul de mai jos, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii, deţinători de certificate digitale pentru semnătură electronică, despre procedura de revocare a accesului la serviciul de depunere online.

1. Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaraţii online” se solicită de titularul certificatului calificat, atunci acesta completează formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii online”, care se descarcă de la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf. Cererea se listează, se semnează de titularul certificatului şi de către contribuabil, se scanează şi se transmite prin e-mail pe adresa admin.portal@mfinante.ro.

2. Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, formularul 151 se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabil, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de:

– actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie;

– documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie;

– împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaraţii online.

Atenţie! Prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul de depunere declaraţii fiscale online.

Persoanele interesate pot consulta websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Informaţii depunere declaraţii/ Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor.