„Raportul Audierii publice pe tema schimbării Legii voluntariatului”


Mâine, de la ora 10.00, la Sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Vâlcea, va avea loc o conferinţă de presă pentru prezentarea Raportu­lui-sinteză realizat de Comisia de experţi a  Audierii Publice intitulată „Voluntari pentru comunitate, comu­nitatea pentru voluntari”.

Evenimentul a fost organizat, în data de 27 martie, de Fundaţia „Casa Cărţii” din Rm. Vâlcea, de Sindicatul „Forţa legii” din Drobeta Turnu Severin şi Asociaţia Club Zonta Ploieşti.

Scopul evenimentului a fost acela de a colecta de la cei inte­resaţi  propuneri de schimbare a Legii voluntariatului, avându-se în vedere faptul că aceasta se află pe agenda Parlamentului spre  modifi­care în luna aprilie. Audierea pu­blică şi-a propus să identifice răs­punsuri sau soluţii la următoarele întrebări: Ce aspecte din lege consideraţi că trebuie schimbate? Consideraţi că experienţa acumu­lată prin activităţile de voluntariat ajută la dezvoltarea unor aptitudini şi dobândirea unor competenţe profesionale care pot contribui la dezvoltarea personală a celui ce voluntariază şi că acestea ar trebui recunoscute? Credeţi că angajatorii ar trebui să fie obligaţi să recu­noască activitatea de voluntariat drept experienţă de muncă?

Finalitatea audierii publice va fi prezentarea publică a acestui Raport-sinteza, realizat de membrii Comisiei de experţi: Lucia Ciubuca – Asociaţia pentru Protecţia Ani­malelor Vâlcea;  Elena Catană – avo­cat Rm. Vâlcea; prof. Lalu Jany – Cercetaşii României; Valeria Tănase – realizator TV, Televiziunea Vâlcea 1; Ovidiu Udrescu – Funda­ţia pentru Tineret. Informaţiile ne-au fost oferite de Dana Rădulescu, din partea Fundaţiei „Casa Cărţii”.