«Radiografia» agriculturii județului: 19.710 cereri de subvenție


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că suma totală autorizată la plată, reprezentând avans aferent Campaniei 2017, este de 902,17 milioane euro pentru un număr de 735.091 fermieri care au depus Cerere unică de plată, reprezentând 88,8% din numărul de fermieri eligibili la plata pentru avans pentru Campania 2017.
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, plățile în avans se acordă în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2017. Menționăm faptul că în conformitate cu art.75, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, plățile din cadrul schemelor de sprijin se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor.
La nivelul județului nostru, au fost centralizate 19.710 cereri, din care 310 cereri au fost declarate neeligibile, 1692 cereri de zootehnie ce nu se plătesc în avans și 16.746 cereri autorizate.