Radioclubul Cozia – YO7KRS în emisie din Valea Oltului Inferior


În perioada 11-13 noiembrie 2011, membrii Radioclubului Cozia vor lucra, în benzile de unde ultrascurte, în programul World Flora and Fauna din situl Natura 2000 Valea Oltului Inferior, codifi­cată în lista de arii naturale pro­tejate din program YOFF-190.

Aria naturală protejată cuprinde lacurile artificiale din Râmnicu Vâl­cea de la confluenţa râului Olă­neşti cu Oltul (lacul de acumulare Rm. Vâlcea) până la Dunăre şi se distinge mai ales prin numeroa­sele specii de păsări care cuibăresc în stufărişurile de pe marginea lacurilor .

Se va utiliza indicativul YO7KRS al radioclubului de la bază, din Râmnicu Vâlcea şi în portabil din lo­calitatea Bercioiu, comuna Budeşti.