Proiect pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, joi, 7 noiembrie, pe websiteul Ministe­rului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, categoria Trans­pa­renţă decizională, a fost publicat şi poate fi consultat Proiectul Ordo­nanţă de urgenţă pentru modi­fi­carea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

De asemenea, a fost publicată şi Nota de fundamentare a proiectului.

*

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro.