Prin Programul Operațional Regional, 13 milioane de euro pentru afaceriștii vâlceni


Începând de luni, de la ora 12.00, s-a dat startul înscrierilor pentru fondurile europene de 25.000-200.000 de euro fiecare din linia de finanțare 2.1 A – Microîntreprinderi, din Programul Operațional Regional (POR).
Microîntreprinderile eligibile pot depune proiecte și cereri de finanțare în sistemul electronic MySMIS 2014, în perioada 08.07.2019 ora 12:00:00 – 08.11.2019 ora 12:00:00 . Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.
Bugetul total disponibil pentru acest apel de proiecte va fi de 77,4 milioane de euro, în 5 regiuni de dezvoltare ale țării: Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui), Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara), Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).
Pentru regiunea noastră, suma totală de accesat este de 13 milioane euro.
Din acest buget, 85% provine de la Comisia Europeană și 15% de la bugetul de stat. Acesta este bugetul rămas necheltuit după ediția precedentă a apelului POR 2.1 A, lansată în 2016. Firmele aplicante vor putea face afaceri cu acești bani europeni în mediul urban în județele menționate mai sus. La o finanțare maximă de 200.000 de euro pe proiect, bugetul va ajunge pentru circa 380 de firme.
Valoarea eligibilă a fiecărui proiect este cuprinsă între 25.000 de euro și 200.000 de euro. Fiecare aplicant va putea obține din fonduri publice maximum 90% din cheltuielile eligibile. Aceasta înseamnă că fiecare microîntreprindere beneficiară trebuie să contribuie din surse proprii cu cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului, plus cheltuielile neeligibile.
Firmele solicitante trebuie să mai îndeplinească o serie de condiții, printre care: Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor: au cel mult 9 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei.
Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. O firmă care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucrătoare din anul 2018) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018.
Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul are cel puțin 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.