Primăria, printre oameni


asociatii2Programată joi seara la Filar­monica ”Ion Dumitrescu”, întâlnirea dedicată noului program guver­na­mental de susţinere a lucrărilor de anvelopare termică a blocurilor a umplut – în ciuda unei ploi mărute şi reci – Sala ”Lahovari” cu preşe­din­ţi de asociaţii de proprietari inte­resaţi de intrarea în acest proiect. În faţa invitaţilor s-au aflat primarul Emilian Frâncu, viceprimarii Gheor­ghe Ioniţă şi Gigi Matei, alături de reprezentanţi ai SC Pieţe Prest, ai Poliţiei Locale şi ai altor depar­ta­mente din primărie. În debutul în­tâlnirii, primarul Emilian Frâncu a anunţat obiectivul municipalităţii pentru acest program, respectiv obţinerea fondurilor necesare pen­tru lucrări de anvelopare termică la cel puţin 200 de scări de bloc din municipiu, suma alocată Râmni­cu­lui de către Guvern fiind de aproxi­mativ 7 milioane euro.

În conformitate cu ghidul de fi­nanţare al noul program guverna­men­tal, o serie de lucrări de rea­bi­litare a blocurilor de locuinţe – prin­tre care şi anveloparea termică – sunt suportate de la bugetul de stat, asociaţiilor de proprietari reve­nindu-le, în funcţie de nivelul veni­turilor membrilor, plata unei cote între 10 şi 30% din valoarea inves­tiţiei. Alocarea fondurilor se face după principiul ”primul venit, primul servit”, iar un prim pas – asupra căruia edilul-şef a insistat din punctul de vedere al urgenţei sale – este cel al colectării informaţiilor re­fe­ritoare la veniturile proprietarilor din cadrul asociaţiei. Întâlnirea a durat aproximativ o oră şi jumătate, iar preşedinţii asociaţiilor de pro­prie­tari au folosit oportunitatea pre­zenţei reprezentanţilor Executivul local nu doar pentru a cere lămuriri su­plimentare asupra programului, ci şi pentru a sesiza mai multe as­pec­te cu care se confruntă în aceas­tă perioadă.